16. prosince 2011

Vypořádání připomínek Rady vysokých škol

Informace z tiskové konference o vypořádání připomínek Rady vysokých škol k věcným záměrům zákonů o finanční pomoci studentům a o vysokých školách

Zákon o finanční pomoci studentům:

- Zásadní rozpor trvá v požadavku přepracovat zákon, doplnit analýzy dopadu na státní rozpočet i studenty, absolventy a jejich rodiny. RVŠ setrvává na požadavku školné vypustit resp. přehodnotit výchozí předpoklady, které vedly k nerealistickým formulacím ve vládním prohlášení a nesplnitelným záměrům školné v předpokládané podobě zavést.

- MŠMT věcně souhlasilo  s argumenty RVŠ na odstranění věkové hranice 30 let pro podporu (mimo jiné ve vztahu k diferenciaci vysokých škol), avšak vzhledem k ostatním resortům to nezmění.

Zákon o vysokých školách:

- Zůstává rozpor mezi MŠMT a RVŠ v tom, ze RVŠ se opakovaně vyjádřila pro novelizaci stávajícího zákona, nikoli pro celý nový zákon (kde se RVŠ obává, že negativní efekty zejména s ohledem na samosprávu vysokých škol převáží nad případnými pozitivy).

- RVŠ si ponechává velmi rezervovaný postoj k politické ingerenci do (správních) rad vysokých škol.

- RVŠ hodnotí výrazně negativně změny, které po konzultacích s politickými činovníky resp. neformální skupinou ustanovenou před časem jednou z ministryň, do návrhu zapracovalo ministerstvo již bez účasti reprezentací.


Kontakty:

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.Václav HAJEK

tiskovy mluvci - Univerzita Karlova v Praze

e-mail:
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.