5. ledna 2012

Předsedové AS vysokých škol na zasedání dne 5. ledna 2012 konstatovali

1. K dnešnímu dni velká většina (již 20 z 26) akademických senátů veřejných vysokých škol odmítla návrh věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oproti slibům daným zástupcům Rady vysokých škol v průběhu vypořádání neoznačilo neakceptované zásadní připomínky Rady vysokých škol jako rozporné. Tím se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy fakticky vyhnulo skutečnému řádnému vypořádání jedenácti zásadních připomínek Rady vysokých škol, o kterých by jinak muselo explicitně a zdůvodněně všechny členy vlády informovat.

3. Předkládací zpráva k věcnému záměru zákona o vysokých školách ze dne 4. ledna 2012 je účelově zavádějící a úmyslně zkresluje připomínky podané Radou vysokých škol.

Předsedové akademických senátů vysokých škol se proto dopisem obracejí přímo na předsedu a členy vlády ČR.


Předsedové akademických senátů vysokých vyzývají akademické senáty, aby:

1. věnovaly pozornost především informování členů akademické obce o rizicích spojených s případným přijetím navrhovaných věcných záměrů,

2. zvážily všechny vhodné kroky, které by přiměly státní moc respektovat vůli členů akademických obcí a jejich demokraticky ustanovených reprezentací včetně případných veřejných vystoupení, jimiž mohou být kromě rezolucí, petic, v případě potřeby též demonstrace nebo stávky,

3. zvážily přitom optimální načasování těchto kroků v závislosti jak na postupu projednávání věcných záměrů v Legislativní radě vlády, ve vládě ČR, tak na harmonogramu akademického roku.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.