13. ledna 2012

Oslavy 60 let existence MFF - Projev rektora UK prof. Václava Hampla

Spectabilis domine decane,

animo libenti atque intento audivimus, quibus de causis hodie sit Facultas mathematicae physicaeque disciplinae Universitatis Carolinae nobis merita eius magni facientibus hoc honore impertienda.

Kolegyně a kolegové, vážení hosté, dámy a pánové,

nikoliv, nespletl jsem si „noty“ pro tuto příležitost – jen jsem chtěl alespoň částečně navázat na formu evokující bakalářskou promoci. Na bakalářských promocích naší univerzity, které se ostatně všechny odehrávají právě v této aule, ovšem rektor nedává svůj souhlas v latině. Tato nejslavnostnější forma je vyhrazena nejvyššímu univerzitnímu ocenění, čestnému doktorátu. A svojí – velmi volnou – parafrází právě tohoto druhu promoce jsem chtěl naznačit, že MFF, ač oficiálním věkem nepatří mezi nestarší fakulty naší univerzity, si nezpochybnitelně vydobyla postavení, které by odpovídalo podstatně vyššímu než bakalářskému gradu.

V současné době běžících a příprav dalších reforem vysokých škol se čas od času objevují kritiky humboldtovské univerzity jako něčeho zastaralého, dokonce snad zkostnatělého, co nepatří do moderní doby a nemá šanci v ní efektivně obstát. Reformy univerzit podle Alexandra von Humboldta byly rozsáhlé a komplexní a ani on nebyl neomylný a vše z jeho představ není svaté. Ale esenciálním jádrem jeho pojetí univerzity – a připomeňme, že pojetí, jehož implementace katapultovala do hvězdných výšin (a také je tam udržela) tak známá jména dnešního univerzitního světa, jako Harward, Oxford, Cambridge, ale i novější, avšak vysoce úspěšné univerzity východní Asie – je zásadní důraz na jednotu vědy a výuky.

Tím podstatným slovem je zde jednota. Nejde o to, aby univerzita byla konglomerátem jedněch, kteří se plně soustředí na špičkovou vědu, a jiných, kteří tráví dny a týdny v posluchárnách a učebnách. Úspěšnost humboldtovského principu spočívá naopak právě v tom, že výuka mladých, nápadů plných hlav probíhá hlavně tím, že jsou velmi blízko aktivnímu vědeckému výzkumu, účastní se ho, tím se sami učí ale současně intelektuálně stimulují své učitele.

Mluvím tady dnes o tom proto, že MFF představuje velmi dobrý příklad takovéhoto uspořádání. A také představuje excelentní příklad výsledků, které to přináší. O těch se nepochybně podrobněji zmíní pan děkan, já se tedy omezím jen na lakonické shrnutí, že ve vědeckém renomé i v renomé kvality svých absolventů těžko hledá v České republice vyzyvatele, a to zvláště v oborech, které se na ní pěstují. Těm, kteří se o to svou každodení svědomitou a kvalifikovanou prací zasloužili, samozřejmě včetně současného a minulých vedení a pracovníků, jež dnes fakulta ocení pamětní medailí, ale i všem ostatním patří srdečný dík a blahopřání.

K jejímu letošnímu kulatému výročí přeji MFF především mnoho dalších úspěchů. Přeji jí, aby si byla dobře vědoma, že být „tahounem“ oboru má své specifické nároky, že udávání vysokého tempa a náročné kvality není dáno ani tak potřebou s někým udržet krok, jako spíše vnitřní potřebou, chutí a energií k mimořádnosti a odvahou dostát nárokům, které to vyžaduje. To všechno naší MFF srdečně do dalších let přeji. Přeji jí zdravou, přirozeně se obnovující, přiměřeně soutěživou, ale soudržnou vnitřní komunitu. A nám všem přeji, aby MFF byla i nadále komponentou akademického přestředí UK, která jí přináší stimulující výzvy a podstatné prvky naší společné akademické identity. 

QBFFFQE
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.