24. ledna 2012

Dostalo se nám velmi jasných záruk v rovině ústních slibů

24. 1. 2012; autor: P. K.; rubrika: Téma

Žádosti představitelů České konference rektorů (ČKR), aby se stáhly předložené záměry zákonů o vysokých školách, dnes ministr školství Josef Dobeš nevyhověl.

Představitelé vysokých škol doufali, že stažením záměru zákona by bylo možné získat více času na jeho projednávání. S obdobným požadavkem neuspěli v pondělí na ministerstvu předsedové akademických senátů. Se zástupci ČKR se ministr dnes domluvil na dalším projednávání některých bodů reformy počátkem února.

Zleva: místopředseda České konference rektorů prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c. a předseda České konference rektorů prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.„Dostalo se nám velmi jasných záruk pana ministra a jeho náměstka profesora Wilhelma, že rizika, která v záměrech vnímáme, budou brána vážně. Je to věc, kterou považujeme za důležitou, přestože je to v rovině ústních slibů,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci předseda ČKR prof. Václav Hampl.

„Rektoři neodmítají reformy vysokých škol,“ ujistili na dnešní schůzce jejich představitelé ministra Dobeše. Podle slov místopředsedy ČKR prof. Vladimíra Večereka „ale chtějí zákon umožňující vysokým školám práci ve prospěch vzdělání a výzkumu.“

„Veřejné vysoké školy jednoznačně stojí o systém, který by umožňoval zlepšovat kvalitu. Panují obavy, že zejména věcný záměr zákona o vysokých školách to řeší jen deklaratorně, proklamativně, a nikoli nezbytně faktickými ustanoveními,“ upozornil předseda ČKR prof. Václav Hampl.

„Nejsme se zákonem spokojeni, chtěli jsme jeho stažení nebo alespoň pozdržení, abychom mohli mít více času na projednávání. Tady jsme shodu nenašli,“ konstatoval místopředseda Večerek. Podle jeho názoru panuje mezi vysokými školami a ministerstvem školství nedůvěra, kam bude zákon v paragrafovaném znění nasměrován.

Pracovní skupina, která by se podle výstupů dnešní schůzky měla sejít počátkem února, by měla vyjasnit, které návrhy předložených záměrů jsou pro akademiky nepřijatelné. V této souvislosti místopředseda ČKR Večerek během schůzky s ministrem prezentoval i nepříliš dobré zkušenosti pracovní skupiny z projednávání návrhů záměru zákona. Její stanoviska a domluvené kompromisy nebyly v předloženém návrhu reflektovány.

„Z mého pohledu bylo velmi zajímavé, že pan ministr opakovaně zdůraznil vazbu školného na kontraktové financování, které označil za základní pilíř celého věcného záměru,“ uvedl předseda ČKR Hampl. V tomto bodě se stanovisko ministerstva školství neshoduje s postoji ministerstva financí. Kontraktové financování vysokých škol by ovšem podle zástupců ČKR vedlo k jisté stabilizaci vysokých škol.

Financování vysokých škol se ve svém vystoupení věnoval i místopředseda prof. Richard Hindls. „Případné školné nijakým způsobem nevyřeší situaci na vysokých školách. Propady v rozpočtu jsou daleko vyšší, nedovedu si představit, že by tento instrument dovedl spasit české vysoké školství.“

Výhrady přednesli představitelé ČKR i ke správnímu řádu, jehož zavedení by představovalo personální nárůst administrativy, který není vzhledem ke snižujícímu se rozpočtu možný. 


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.