Cenu za tvůrčí počin získal profesor Borovanský za publikaci o melanosomech a melaninech

4. 4. 2012; autor: Lucie Kettnerová; rubrika: Věda na UK

Oceněná kniha je první monografií ve světové literatuře, která je cíleně věnována melanosomům a melaninům, jež podmiňují vlastnosti a funkce těchto subcelulárních partikulí. Profesor MUDr. Jan Borovanský, CSc., FTI, je autorem 2 kapitol. Předání ceny proběhlo 4. dubna během slavnostního shromáždění pořádaného u příležitosti 664. výročí založení Univerzity Karlovy.

Pedagogická činnost prof. J. Borovanského

Na 2. ústav lékařské chemie a biochemie (bývalý název ÚBEO) nastoupil jako student v roce 1962, kde pracoval jako volontér, mladší/starší demonstrátor pod vedením prof. A. F. Richtera.

Na výuce se podílí od roku 1965, kdy se stal asistentem s polovičním úvazkem. V letech 1967–1970 působil jako vědecký aspirant, v letech 1970–1983 jako odborný asistent, 1983–2004 jako docent biochemie na 1. LF UK (navíc v letech 1994–1999 jako docent biochemie na 3. LF UK na částečný pracovní úvazek, 2000–2002 jako externí učitel na 2. LF UK); v roce 1996 se stal vítězem studentské ankety hodnocení učitelů na 3. LF UK.

Učí a zkouší lékařskou biochemii a patobiochemii, od roku 2001 i v anglickém jazyce. Od roku 2006 je školitelem Oborové rady č. 4 postgraduálního doktorandského studia v biomedicíně – biochemie,od roku 2008 je členem Oborové rady č. 4 postgraduálního doktorandského studia v biomedicíně – biochemie. Od roku 2007 je garantem a přednášejícím PVP00656 Biochemie volných radikálů. Od roku 1970 je učitelem přípravného kurzu 1. LF UK.

Vědecká činnost prof. J. Borovanského

Byla determinována školitelem MUDr. Borovanského prof. Duchoněm, který se v roce 1968 vrátil z roční stáže na Harvard Medical School v Bostonu v USA, na níž se obeznámil se studiem melanosomů.

MUDr. Borovanský se podílel na plnění výzkumných úkolů z oblasti biochemie maligního melanomu anotovaných prof. Duchoněm a v rámci těchto úkolů řídil skupinu celulární biochemie. Zaměřil se zejména na studium různých enzymových aktivit na buněčné a subcelulání úrovni, jež by mohly sloužit jako markery maligního melanomu, a na složení a funkce melanosomů.

Po obhájení kandidátské disertační práce se osamostatnil a v rámci nejrůznějších grantů pokračoval ve studiu melanosomů a jejich funkcí, markerů maligního melanomu a cytotoxicity zinku.

Spolupracoval s Ústavem experimentální onkologie SAV (dr. Siracký, Blaško) na studiu otázek diferenciace pigmentových nádorových buněk, s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (dr. Horák – biochemické projevy onemocnění melanomem na prasečích modelech).

S profesorem P. A. Rileyem (Dept. of Chemical Pathology, University College School of Medicine v Londýně, kde byl dvakrát na stáži) studoval biologické účinky zinečnatých iontů a cytotoxicitu chinonů, s dr. Pavlem a dr. N. Smitem (z Dept. of Dermatology, University of Leiden v Nizozemsku, kde byl na studijním pobytu v roce 1993) sledovali syntézu melaninových pigmentů v buňkách, které normálně pigment netvoří, po jejich genetickém zmanipulování.

S profesorem Ellederem (1. LF UK) zkoumal podmínky procesu degradace melanosomů. S doc. Vachtenheimem (Laboratoř molekulární biologie, FN Na Bulovce) studoval funkci transkripčního faktoru MITF a antioxidační aktivitu melanomových buněk.

Po připojení České republiky k EU se stal oficiálním členem britsko-nizozemsko-české výzkumné skupiny The Quintox Group, která se zabývala v rámci grantu EU toxickým působením chinonů, které se produkují v pigmentových buňkách, a podmínkami, za nichž by chinony mohly být využity pro léčbu maligního melanomu.

Publikace Melanins and Melanosomes

Melanins and Melanosomes: Biosynthesis, Biogenesis, Physiological, and Pathological Functions, Editors: Jan Borovanský & Patrick A. Riley.

Kniha je první monografií ve světové literatuře, která je cíleně věnována melanosomům a melaninům, jež podmiňují vlastnosti a funkce těchto subcelulárních partikulí. Vychází z dlouhodobých výzkumných tradic Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK (dříve 2. ústavu lékařské chemie a biochemie FVL UK), které se v sedmdesátých letech minulého století pod vedením prof. J. Duchoně stalo prvním pracovištěm na evropském kontinentu, jež se dané problematice soustavně věnovalo a stalo se uznávaným vědeckým centrem pigmentových buněk, melanosomů a základního výzkumu maligního melanomu. Kniha je proto věnována památce prof. Duchoně.

Podnětem ke vzniku knihy bylo specializované sympozium věnované melanosomům v rámci 21. FEBS kongresu (prezident prof. T. Zima) v Praze 2009, které připravil žák a pokračovatel prof. Duchoně prof. Jan Borovanský. Po ukončení sympozia byli jeho spolupředsedové prof. Borovanský a prof. Riley (University College, London) osloveni dvěma nakladatelstvími s prosbou, aby obsah sympozia převedli do knižní podoby.


Profesor Borovanský spolu s dlouholetým spolupracovníkem prof. Rileyem oslovili poté špičkové badatele v jednotlivých oblastech a jako editoři sestavili jedinečnou monografii skládající se ze 13 kapitol, z nichž prof. Borovanský je autorem 2 kapitol. Kniha shrnuje vlastnosti melanosomů a melaninů jako klíč k pochopení vlastností pigmentových tkání včetně využití těchto vlastností pro diagnostiku a experimentální terapii melanomu.

Profesor MUDr. Jan Borovanský, CSc., FTI, se narodil se 4. února 1943. V letech 1960–1966 studoval na Fakultě všeobecného lékařství UK (dnes 1. LF UK) a získal titul MUDr. V roce 1976 obdržel titul CSc. za práci na téma Isolace melanosomů a pokus o kvantifikaci obsahu melaninu ve tkáních. Roku 1979 obhájil habilitační práci Biochemické parametry melanosomů a pigmentových tkání. V roce 1980 byl jmenován docentem biochemie, ustanoven roku 1983. Téhož roku byl jmenován Honorary Research Fellow University College v Londýně. V roce 2003 byl jmenován Fellow of the Totteridge Institute for Advanced Science v Londýně. Roku 2004 byl jmenován profesorem lékařské biochemie UK. Působí v Ústavu biochemie a experimentální onkologie (ÚBEO) 1. LF UK Praha.Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.