Dva čestné doktoráty Univerzity Karlovy putují do Německa

23. dubna 2012

23. 4. 2012; autor: Helena Stinglová; rubrika: i-Forum informuje

Nejen tóny české a studentské, ale i německé hymny zněly v pondělí 23. dubna Velkou aulou Karolina. Univerzita Karlova totiž vyznamenala dva vynikající vědce ze Spolkové republiky Německo čestnými doktoráty lékařských věd. Pro diplomy si přišli biochemik prof. dr. rer. nat. Hans-Joachim Gabius a jeden z nejvýznamnějších evropských odborníků na nefrologii prof. Christoph Wanner, M.D.

Profesor Hans-Joachim Gabius je vedoucím katedry fyziologické chemie na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Od osmdesátých let se věnuje detekci a charakterizaci savčích lektinů se speciálním důrazem na biomedicínské využití. Jeho práce velkou měrou přispěla k výzkumu nádorových onemocnění. Od roku 1994 profesor Gabius spolupracuje s prof. MUDr. Karlem Smetanou, DrSc., z 1. lékařské fakulty UK.

„Vážím si toho, že s vámi mohu prožívat tyto nezapomenutelné a výjimečné chvíle,“ poděkoval po udělení čestného doktorátu profesor Gabius.

Zleva prof. Hans-Joachim Gabius a promotor prof. Karel Smetana.

Zleva prorektor prof. Jan Škrha, promotor prof. Vladimír Tesař, prof. Christoph Wanner a prorektor prof. Stanislav Štech.

Druhý čestný doktorát převzal profesor vnitřního lékařství na univerzitě ve Würzburgu Christoph Wanner, který je také hostujícím profesorem na Univerzitě Karlově. Profesor Wanner se zaměřuje na problematiku kardiovaskulárních rizikových faktorů u pacientů s chronickou renální insuficiencí, zejména na roli dyslipidemie, zánětu a hyperhydratace. Věnuje se také výzkumu genetických příčin nemocí ledvin.

„Když se budete dobře starat o své ledviny a svůj kardiovaskulární systém, pozitivně se to odrazí na celkové kvalitě vašeho zdraví i vašeho života,“ nezapomněl prof. Wanner na svůj obor ani při děkovném projevu. Na závěr vzpomněl také na svou maminku, která pocházela z Prahy.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.