23. dubna 2012

Prof. dr. rer. nat. Hans-Joachim Gabius

Profesor Hans-Joachim Gabius, vedoucí katedry fyziologické chemie Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově se na University of California v San Diegu věnoval vazbě sestřihových fragmentů tRNA u kvasinkového modelu. Po návratu do ústavu Maxe Plancka pro experimentální lékařství v Göttingen pod vedením prof. Friedricha Cramera obdržel v prosinci 1982 titul Ph.D. „suma cum laude“ za práci o tRNA. Za tuto práci dostal od Společnosti Maxe Plancka medaili Otty Hahna.

Od roku 1983 je předmětem jeho odborného zájmu detekce a charakterizace savčích lektinů se speciálním důrazem na biomedicínské užití. Během tohoto dlouhodobého výzkumného programu spolupracoval od roku 1994 s prof. Karlem Smetanou z Univerzity Karlovy. Výsledkem této spolupráce bylo 50 společných impaktovaných publikací a další budou jistě následovat. Celkově profesor Gabius publikoval více než 600 recenzovaných článků, které byly více než 1 600krát citovány. Jeho h-index je 70. Profesor Gabius editoval pět knih, poslední z nich je The Sugar Code. Fundamentals of glycosciences v nakladatelství Whiley VCH z roku 2009.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.