23. dubna 2012

Prof. Christoph Wanner, M.D.

Profesor Christoph Wanner patří mezi nejvýznamnější osobnosti evropské nefrologie. Ve své vědecké činnosti se dlouhodobě zaměřuje na problematiku kardiovaskulárních rizikových faktorů u pacientů s chronickou renální insuficiencí, zejména na roli dyslipidémie, zánětu a hyperhydratace. Druhým tématem, kterým se profesor Wanner dlouhodobě zabývá, jsou genetické příčiny nemocí ledvin a zejména Fabryho choroba.

Vědecká práce prof. Wannera byla oceněna řadou prestižních cen. Prof. Wanner od roku 2000 úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou UK zejména s nefrologicko-biochemickou skupinou vedenou prof. Zimou a prof. Kalousovou, která se rovněž zabývá studiem rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob. Od roku 2006 je prof. Wanner hostujícím profesorem 1. LF UK a pravidelně na fakultě minimálně dvakrát ročně přednáší. Prof. Wanner také dlouhodobě spolupracoval s Klinikou nefrologie 1. LF UK na přípravě časopisu Kidney and Blood Pressure Research, jehož byl mnoho let šéfredaktorem. Tento časopis se stal v roce 2001 oficiálním časopisem české nefrologické společnosti (ČNS) a výrazně přispěl k prezentaci výsledků českého nefrologického výzkumu s výrazným zastoupením výzkumu 1. LF UK. Profesor Wanner také významně přispěl k rozhodnutí Evropské renální asociace zorganizovat její 48. kongres v roce 2011 v Praze. Vědecká rada 1. LF UK při předložení návrhu udělení čestné vědecké hodnosti doktora lékařských věd oceňuje významný přínos a celoživotní zásluhy profesora Christopha Wannera v oblasti vnitřního lékařství, zejména prevence a léčby nemocí ledvin, a podporu české vědy a vysokého školství a zlepšování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.