18. května 2012

UK udělí kardinálu Vlkovi k jeho životnímu jubileu slavnostní ocenění spojené s historickou medailí

18. 5. 2012; autor: Univerzita Karlova; rubrika: i-Forum informuje

Rektor Univerzity Karlovy, prof.  Václav Hampl, se rozhodl udělit emeritnímu arcibiskupovi pražskému J. E. Miloslavu kardinálu Vlkovi při příležitosti jeho životního jubilea slavnostní ocenění – čestné uznání jeho osobního přínosu pro kultivování a rozvoj duchovních tradic a dlouhodobé působení k překonávání historických antagonismů v českém prostředí i na poli mezinárodním. Toto uznání je vyjádřeno také udělením historické medaile Univerzity Karlovy.

Jubilantovi, který je již od roku 1999 nositelem zlaté Pamětní medaile Univerzity Karlovy, rektor vyjádřil uznání formou slavnostní listiny, v níž připomíná nejen významné události a počiny z doby působení Miloslava kardinála Vlka v pozici arcibiskupa pražského a primase českého, ale i svědectví jeho celoživotní cesty ve věrnosti tomu, co přijal již v mládí za své poslání.

V radikálních dějinných proměnách, jimiž česká společnost v druhé polovině 20. století procházela a jež měly tragické dopady na tradiční instituce, jako jsou univerzity a církve, zachoval jubilant vzácnou věrnost hodnotám a tradicím, které již v mládí rozpoznal jako nosné a životodárné, a jimž se proto rozhodl celoživotně sloužit. V jejich opatrování a rozvíjení vytrval bez ohledu na pozici či roli, kterou směl v dané době zastávat – jako kněz, jako dělník či jako vysoký představitel církve a reprezentant českých i mezinárodních grémií. Bez ohledu na přízeň či nepřízeň vnějších okolností se zasazoval o uchovávání duchovních a kulturních hodnot, o jejich rozvíjení a předávání, stejně jako o nápravu tam, kde docházelo k jejich ohrožování a ničení.

Během svého aktivního působení ve vysokých církevních úřadech působil ke smíření a prokazoval vstřícnou otevřenost v kontextu současného světa. Jako předseda České biskupské konference a předseda Rady evropských biskupských konferencí se zasloužil o řadu iniciativ a počinů, které jsou ceněny v národním, mezinárodním i ekumenickém kontextu.

Svou autoritu opakovaně neváhal uplatnit ve chvílích, kdy bylo třeba pozvednout hlas v zájmu hájení akademických svobod a hodnot, na nichž stojí evropská vzdělanost.

Rektor Univerzity Karlovy proto rozhodl ocenit působení kardinála Vlka při jeho životním jubileu zvlášť slavnostním způsobem a udělit mu poctu spojenou s udělením historické medaile.

K slavnostnímu předání slavnostní listiny a historické medaile Univerzity Karlovy dojde v rámci sympozia Církev v pokoncilní době, které se při příležitosti osmdesátých narozenin kardinála Vlka bude konat v sídle Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v pondělí 28. května  2012.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.