red. • foto: red. • 8. června 2012

Usnesení 116. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 7. 6. 2012

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 116. zasedání následující usnesení:

1. ČKR oceňuje příslib ministra Fialy nesnižovat podstatně v roce 2013 rozpočet vysokých škol. Rozpočtový výhled na rok 2014 a další však zůstává kritický.

2. ČKR zřizuje ve smyslu svého Statutu pracovní skupinu, která se bude věnovat komplexní problematice prostředků z evropských fondů.

3. ČKR vyzývá Ministerstvo vnitra k pokračování dialogu nad přípravou „zákona o úpravě vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic“, neboť jeho chystaná podoba bude značně ovlivňovat chod a výkon vysokých škol.

4. ČKR považuje za nepřijatelné, aby financování výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu výrazně neodráželo dosažené výsledky.


V Praze dne 7. června 2012

Za Českou konferenci rektorů


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

  předseda


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.