Usnesení 116. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 7. 6. 2012

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 116. zasedání následující usnesení:

1. ČKR oceňuje příslib ministra Fialy nesnižovat podstatně v roce 2013 rozpočet vysokých škol. Rozpočtový výhled na rok 2014 a další však zůstává kritický.

2. ČKR zřizuje ve smyslu svého Statutu pracovní skupinu, která se bude věnovat komplexní problematice prostředků z evropských fondů.

3. ČKR vyzývá Ministerstvo vnitra k pokračování dialogu nad přípravou „zákona o úpravě vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic“, neboť jeho chystaná podoba bude značně ovlivňovat chod a výkon vysokých škol.

4. ČKR považuje za nepřijatelné, aby financování výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu výrazně neodráželo dosažené výsledky.


V Praze dne 7. června 2012

Za Českou konferenci rektorů


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

  předseda


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.