20. června 2012

Univerzita Karlova má třiadvacet nových profesorů

20. 6. 2012; autor: Helena Stinglová; rubrika: Věda na UK

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval ve středu 20. června šedesát profesorů. Mezi nimi bylo i dvacet tři akademiků Univerzity Karlovy. Na slavnostní ceremoniál se do Velké auly Karolina přišly podívat desítky lidí. Zúčastnil se ho i ministr školství Petr Fiala.

„Dovolte, abych vám poblahopřál k vašemu úspěchu. Jmenovací řízení k profesorskému titulu není snadné ani vědecky, ani administrativně. Společnost si je však mimořádnosti tohoto výkonu vědoma; dokládá to především skutečnost, že profesorský dekret převezmete přímo z rukou prezidenta republiky,“ blahopřál budoucím profesorům ministr Fiala.

Ministr, sám profesor politologie, na základě vlastních zkušeností připomněl nově jmenovaným tři úkoly, které by při své další činnosti neměli opomíjet. Podle něj nesmí výkonnost vědců klesat poté, co dosáhnou profesorského titulu. Ministr profesory také požádal, aby dbali o péči o veřejný prostor a zkvalitňovali tak život celé společnosti. Velký důraz kladl rovněž na to, aby profesoři nezanedbávali své studenty.

„Profesura je sice nejvyšší možný dosažitelný titul, neznamená to ale, že s jeho dosažením práce profesora končí. Profesor je vědec, který rozvíjí svou školu, přichází s novými projekty a motivuje své spolupracovníky. Myslím, že teprve nyní rozvinete své tvůrčí schopnosti, ne z tlaku, že musíte někomu něco dokazovat, ale protože chcete,“ zamýšlel se ministr. „Funkci profesora nesmíme redukovat na vědecký výkon. Autority, které se vám dostává, musíte využít ke vzdělávání studentů. Vaše role je zde nezastupitelná. Vaše lidské a badatelské zkušenosti jsou právě to, co mladí lidé potřebují. Právě to je může motivovat k ještě lepší práci,“ zdůraznil.

Po projevu ministra školství pak z rukou prezidenta Václava Klause přijalo šedesát kandidátů profesorské dekrety. Zhruba půlhodinový ceremoniál poté prezident zakončil krátkým projevem, kterým s překvapením a radostí velmi důrazně potvrdil slova ministra školství a podobně jako jeho předřečník vybídl profesory, aby se zapojili do budování veřejného prostoru. „Dostáváte novou sílu hlasu a je vaší povinností tohoto zesíleného hlasu využít. Využít byste jej měli nejen na svých katedrách a školách, ale také na veřejnosti. Trivializace našeho veřejného diskurzu, která probíhá a které jsme nyní svědky, je důkazem toho, že chybí váš hlas. Je nezbytně zapotřebí, abyste se do něj zapojili,“ zdůraznil prezident Václav Klaus. Vedle toho také požádal nově jmenované profesory, aby se soustředili na výuku studentů. „Není možné, aby učili asistenti či odborní asistenti. Moc bych vás prosil, abyste tomuto věnovali mimořádnou pozornost,“ nabádal posluchače prezident.

Za nově jmenované profesory vystoupil prof. doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., který hovořil o hrdinství některých osobností spjatých s vysokými školami. Připomněl tragický osud rektora UK mistra Jana Husa, životní útrapy Jana Amose Komenského či sebeobětování Jana Palacha pro vyšší princip. Slavnostní ceremoniál pak završil koncert.

 • Noví profesoři UK

  prof. doc. RNDr. Amler Evžen, CSc.

  1.LF

  lékařská biofyzika

  prof. doc. RNDr. Barták Roman, Ph.D.

  MFF

  informatika teoretická informatika

  prof. doc. RNDr. Cejnar Pavel, Dr.

  MFF

  fyzika – jaderná fyzika

  prof. doc. Ing. Čegan Alexander, CSc.

  LFHK

  lékařská chemie a biochemie

  prof. doc. RNDr. Fišar Zdeněk, CSc.

  1.LF

  lékařská chemie a biochemie

  prof. doc. MUDr. Fínek Jindřich, Ph.D.

  1.LF

  onkologie

  prof. doc. Ing. Franc Jan, DrSc.

  MFF

  fyzika - kvantová optika a optoelektronika

  prof. doc. RNDr. Heinzel Petr, DrSc.

  MFF

  astronomie a astrofyzika

  prof. doc. RNDr. Hromadníková Ilona, Ph.D.

  LFHK

  lékařská imunologie

  prof. doc. RNDr. Janský Bohumír, CSc.

  PřF

  fyzická geografie

  prof. doc. PaedDr. Kolář Pavel, Ph.D.

  FTVS

  kinantropologie

  prof. doc. MUDr. Kožich Viktor, CSc.

  1.LF

  lékařská genetika

  prof. doc. MUDr. Landor Ivan, CSc.

  1.LF

  ortopedie

  prof. doc. MUDr. Lischke Robert, Ph.D.

  1.LF

  chirurgie

  prof. doc. PhDr. Miovský Michal, Ph.D.

  FF

  klinická psychologie

  prof. doc. MUDr. Neužil Petr, CSc.

  1.LF

  vnitřní nemoci

  prof. doc. Mgr. Přikryl Richard, Dr.

  PřF

  aplikovaná geologie

  prof. doc. MUDr. Roth Jan, CSc.

  1.LF

  neurologie

  prof. doc. MUDr. Sameš Martin, CSc.

  2.LF

  chirurgie

  prof. doc. RNDr. Sgall Jiří, DrSc.

  MFF

  informatika - teoretická informatika

  prof. doc. MUDr. Suchomel Petr, Ph.D.

  1.LF

  neurochirurgie

  prof. doc. MUDr. Trč Tomáš, CSc.

  1.LF

  ortopedie

  prof. doc. MUDr. Vavřík Pavel, CSc.

  1.LF

  ortopedie


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.