27. června 2012

Světoví fyzici z Cambridge a Mnichova se stali čestnými doktory UK

26. 6. 2012; autor: P. K.; rubrika: i-Forum informuje

Univerzita Karlova projevila uznání a úctu světověproslulým fyzikům - profesoru Donaldu Lynden-Bellovi z Univerzity of Cambridge a profesoru Wolfgangu Domckemu z Technické Univerzity v Mnichově. Ve Velké aule Karolina převzali včera z rukou promotorů čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa.

Slavnostnímu udílení doktorátů ve Velké aule Karolina přihlíželi představitelé veřejného života spolu se zástupci diplomatického sboru, zástupci vysokých škol a účastníky konference. Oceněné fyziky představil publiku děkan Matematicko-fyzikální fakulty profesor Zdeněk Němeček. Oba čestní doktoři se ve svých proslovech vyzdvihli význam spolupráce s českými kolegy pro jejich vědeckou činnost.

Profesor Wolfgang Domcke je významnou vědeckou a pedagogickou osobností v oblasti teoretické atomové a molekulární fyziky. Je autorem mnoha průkopnických prací. V roce 2008 získal prestižní Koperníkovu cenu (společně s A. L. Sobolewskim) za příspěvek k pochopení molekulárního mechanizmu fotostability života. Profesor Domcke významným způsobem přispěl k rozvoji teoretické fyziky na Univerzitě Karlově.

Profesor Domcke během své bohaté vědecké kariéry například vypracoval nelokální rezonanční model umožňující výpočet neelastických a reakčních srážek elektronů s molekulami. Ve spolupráci s českými vědci vysvětlili původ výrazných prahových efektů ve srážkách elektronů s halogenovodíky. Jeho práce přispěly také ke změně chápání nezářivých rozpadových procesů a fotochemické dynamiky.


Profesor Donald Lynden-Bell, FRS je autorem teorie kvazarů jako akrečních disků kolem gigantických černých děr. Správně předpověděl, že takové černé díry jsou v jádrech většiny velkých galaxií. Spolu s profesorem Maartenem Schmidtem dostal v roce 2008 Kavliho cenu za astrofyziku za fundamentální příspěvky k pochopení podstaty kvazarů.

Profesor Lenden-Bell se stal prvním ředitelem Institute of Astronomy na University of Cambridge. Od roku 2001 je zde emeritním profesorem. Jeho výzkum se týkal dynamiky, statistické mechaniky, relativity, mechaniky kapalin a magnetohydrodynamiky a jejich aplikací v astronomii. Vytvořil příklady systémů, které se stávají teplejšími, když je ochlazujeme, tj. takových, které maji záporné specifické teplo; a ukázal, kde jsou skryty nedostatečné předpoklady v “důkazu”, že toto nemůže nastat.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.