29. června 2012

Programy rozvoje vědních oblastí na UK odstartovaly

29. 6. 2012; rubrika: Věda na UK

Univerzita Karlova v pátek 29. června vyhlásila a zahájila Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK). Tyto vědní víceleté programy jsou určeny k institucionální podpoře rozvoje vědy pěstované na univerzitě. Programy PRVOUK tak univerzita reaguje na měnící se podmínky v institucionálním financování vědy a výzkumu v ČR.

„Ukončení institucionálního financování vědecké práce formou výzkumných záměrů a výzkumných center a současně přechod na institucionální financování podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů vyžadovalo hledání nového vhodného modelu rozdělování těchto prostředků uvnitř univerzity,“ řekl k počátkům vzniku PRVOUK rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

Nyní již na slavnostním shromáždění v historické budově Karolina jednotliví koordinátoři programů obdrželi potvrzení o oficiálním vyhlášení programů. Struktura podpořených programů na UK, kterých je celkem 47, pokrývá celý rozsah vědních oborů pěstovaných na UK. Důraz je kladen i na společné programy (např. Environmentální výzkum), sdružující více fakult, které příslušnou problematiku řeší z různých úhlů pohledu.

Anotace a přihlášky programů, připravené na základě kritické evaluace současného stavu oborů, hodnotily komise ustavené Vědeckou radou UK, přihlášky pak definitivně schválila Vědecká rada UK na svých jednáních 31. 5. a 28. 6. Každý program má svého koordinátora a též radu programu. Ta sdružuje odborníky z jednotlivých dílčích oborů.

Na financování programů použije UK převážnou část prostředků z Institucionální podpory, kterou získává na základě hodnocení dosažených výsledků. I proto univerzitě velmi záleží na tom, aby toto celostátní rozdělování financí na vědu probíhalo dle objektivních a transparentních kritérií.

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.