Programy rozvoje vědních oblastí na UK odstartovaly

29. 6. 2012; rubrika: Věda na UK

Univerzita Karlova v pátek 29. června vyhlásila a zahájila Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK). Tyto vědní víceleté programy jsou určeny k institucionální podpoře rozvoje vědy pěstované na univerzitě. Programy PRVOUK tak univerzita reaguje na měnící se podmínky v institucionálním financování vědy a výzkumu v ČR.

„Ukončení institucionálního financování vědecké práce formou výzkumných záměrů a výzkumných center a současně přechod na institucionální financování podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů vyžadovalo hledání nového vhodného modelu rozdělování těchto prostředků uvnitř univerzity,“ řekl k počátkům vzniku PRVOUK rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

Nyní již na slavnostním shromáždění v historické budově Karolina jednotliví koordinátoři programů obdrželi potvrzení o oficiálním vyhlášení programů. Struktura podpořených programů na UK, kterých je celkem 47, pokrývá celý rozsah vědních oborů pěstovaných na UK. Důraz je kladen i na společné programy (např. Environmentální výzkum), sdružující více fakult, které příslušnou problematiku řeší z různých úhlů pohledu.

Anotace a přihlášky programů, připravené na základě kritické evaluace současného stavu oborů, hodnotily komise ustavené Vědeckou radou UK, přihlášky pak definitivně schválila Vědecká rada UK na svých jednáních 31. 5. a 28. 6. Každý program má svého koordinátora a též radu programu. Ta sdružuje odborníky z jednotlivých dílčích oborů.

Na financování programů použije UK převážnou část prostředků z Institucionální podpory, kterou získává na základě hodnocení dosažených výsledků. I proto univerzitě velmi záleží na tom, aby toto celostátní rozdělování financí na vědu probíhalo dle objektivních a transparentních kritérií.

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.