20. srpna 2012

Zemřel bývalý prorektor UK a významný sociolog profesor Miloslav Petrusek

20. 8. 2012; autor: red; rubrika: i-Forum informuje

Univerzita Karlova s politováním oznamuje smutnou zprávu, že včera v neděli 19. 8. 2012 zemřel ve věku nedožitých 76 let prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. Nejen akademická obec UK, ale i široká veřejnost si budou pana profesora pamatovat jako nesmírně vzdělaného, skromného a kultivovaného člověka, který měl velký talent předávat své znalosti dalším generacím. Člověka osobně statečného, neslevujícího ze svých zásad mravnosti a hodnot.

Jeho přednášky, publikace i každé jednotlivé setkání s ním byly velkým zážitkem. Své práci pedagoga i vědce věnoval nesmírně velké množství energie, píle a entuziazmu. Vždy dokázal okořenit své promluvy i humorem a  bez nadsázky lze říci, že byl milován jak svými kolegy, tak studenty.

Prof. Miloslav Petrusek je  plným právem pokládán za jednoho z nejvýznamnějších sociologů. Stranou by však neměly zůstat ani jeho nepopiratelné zásluhy, kterými přispěl zejména  v porevolučních letech k rozvoji Fakulty sociálních věd i  celé Univerzity Karlovy. V letech 1991–1997 působil jako děkan FSV UK, v letech 1997–2000 byl prorektorem UK pro studijní záležitosti.

Ztráta osobnosti prof. Petruska je nenahraditelná.

Čest jeho památce!Poslední rozloučení s panem profesorem Miloslavem Petruskem se koná ve středu 29. srpna ve 13 hodin ve Velké obřadní síni ve Strašnicích.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.