3. září 2012

Projev rektora UK prof. Václava Hampla při inauguraci děkana 1. LF

Vaše Magnificence, vážený pane rektore, Spectabiles, Honorabiles, Cives academici, vážené dámy a pánové, milí hosté.


Střídání osob vykonávajících funkci děkana patří k nejvýznamnějším okamžikům v životě jednotlivých fakult univerzity. Někdy je to spojeno s určitou dávkou nostalgie po působení odcházejícího děkana, často s nemalou dávkou očekávání od působení děkana nového, jindy možná i s trochou napětí, jak se novému děkanovi bude nelehká role dařit. Každopádně je to ale den, který znamená hodně pro další směřování fakulty, a není proto divu, že ho některé fakulty zdobí větší či menší slavností, někdy v historických prostorách staroslavného Karolina. Jsem rád, že účast významných hostí z veřejného života i z dalších fakult univerzity podtrhuje skutečnost, že instalace nového děkana, jakkoliv dominantně klíčovou událostí fakulty, je také okamžikem velmi významným pro celou univerzitu.


Mám za to, že je namístě, aby moje role rektora v této chvíli zahrnovala dvě prohlášení. Prvním je poděkování dosavadnímu děkanovi prof. Tomáši Zimovi, a to jménem svým i za celou akademickou obec UK. Jeho působení je nepochybně možno označit jako úspěšné. Velká a významná fakulta pod jeho vedením prosperovala a dále se profilovala jako fakulta zdravě sebevědomá, nezastupitelná, prospěšná a úspěšná jak ve vědeckém výkonu a kvalitě, tak v zájmu, spokojenosti a uplatnitelnosti absolventů. Kromě starosti o fakultu opakovaně využil její děkan své postavení i při významné spolupráci v oblastech, které ryze fakultní horizont překračovaly a překračují. I za to mu patří moje poděkování. A připojuji se také k jeho poděkování členům jeho týmu, jeho spolupracovníkům za jejich práci a vynaloženou energii.


Druhým samozřejmým tématem mé krátké řeči je blahopřání nastupujícímu děkanovi prof. Aleksimu Šedovi a přání jemu i fakultě, aby po tomto dnešním svátečním dni zvládl s nadhledem i ty všední a mnohdy i problémové dny, které také nevyhnutelně přijdou. Aby se mu úspěšně podařilo naplnit jeho vize i naše očekávání.


Jsem přesvědčen, že v jeho osobě vstupuje do čela fakulty osobnost vyzrálá a kreativní, která ji bude řídit i naslouchat a vnímat. Osobnost, která bude ctít fakultní tradici, ale také nabízet novou energii, impulzy a podněty a možnost vstřícného dialogu. Očekávám, že se pod jeho vedením bude 1. lékařská fakulta dále rozvíjet jako přední středoevropské vědecké a odborné pracoviště, atraktivní intelektuálně náročné místo pro studenty a zdravá akademická komunita ve smyslu toho nejlepšího z univerzitních tradic.


Quod Bonum, Felix, Faustum, Fortunatumque eveniat.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.