Česká botanická společnost oslavila sté narozeniny

4. 9. 2012; autor: Helena Stinglová; rubrika: i-Forum informuje

Ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK v pondělí 3. září si Česká botanická společnost připomněla sté výročí svého založení. K významnému jubileu popřál organizaci, která vznikla v roce 1912 na půdě tehdy Karlo-Ferdinandovy univerzity, i rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Vedle oslav se konala také mezinárodní konference o středoevropské flóře a vegetaci.

„Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se v minulosti na organizaci a činnosti České botanické společnosti podíleli, kteří věnovali svou energii, píli a čas tomu, aby se tato oblast rozvíjela a aby vzniklo inspirativní prostředí pro odborníky, studenty i pro širokou veřejnost,” usmíval se rektor na botaniky a další návštěvníky konference, kteří zcela zaplnili Velkou geologickou posluchárnu Přírodovědecké fakulty.

Děkan fakulty prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., vědeckým zaměřením chemik, vzpomínal na svá studentská léta, kdy se s řadou botaniků blízce přátelil. Připomněl také řadu významných botaniků, kteří jsou s oborem a s fakultou spojení.

Současný předseda České botanické společnosti doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., pak na úvod konference nastínil stoletou historii instituce, která vznikla už za Rakouska-Uherska a dokázala bez větších úhon přežít dvě světové války a všechny společensko-politické změny dvacátého století. Od svého založení v roce 1912 dokonce stále sídlí na stejné adrese, v Benátské ulici v Praze. Docent Hrouda také krátce pohovořil o publikacích a časopisech, které botanici vydávali a vydávají, především o vysoce impaktovaném časopisu Preslia.

Na setkání dorazili i vědci ze sousedních států – z Maďarska, Německá, Rakouska a Slovenska. Předseda Slovenské botanické společnosti RNDr. Milan Valachovič, CSc., věnoval svému českému protějšku k výročí Holubyho pamětní medaili pojmenovanou po významném slovenském botanikovi Jozefu Ľudovítovi Holubym.

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.