4. září 2012

Česká botanická společnost oslavila sté narozeniny

4. 9. 2012; autor: Helena Stinglová; rubrika: i-Forum informuje

Ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK v pondělí 3. září si Česká botanická společnost připomněla sté výročí svého založení. K významnému jubileu popřál organizaci, která vznikla v roce 1912 na půdě tehdy Karlo-Ferdinandovy univerzity, i rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Vedle oslav se konala také mezinárodní konference o středoevropské flóře a vegetaci.

„Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se v minulosti na organizaci a činnosti České botanické společnosti podíleli, kteří věnovali svou energii, píli a čas tomu, aby se tato oblast rozvíjela a aby vzniklo inspirativní prostředí pro odborníky, studenty i pro širokou veřejnost,” usmíval se rektor na botaniky a další návštěvníky konference, kteří zcela zaplnili Velkou geologickou posluchárnu Přírodovědecké fakulty.

Děkan fakulty prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., vědeckým zaměřením chemik, vzpomínal na svá studentská léta, kdy se s řadou botaniků blízce přátelil. Připomněl také řadu významných botaniků, kteří jsou s oborem a s fakultou spojení.

Současný předseda České botanické společnosti doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., pak na úvod konference nastínil stoletou historii instituce, která vznikla už za Rakouska-Uherska a dokázala bez větších úhon přežít dvě světové války a všechny společensko-politické změny dvacátého století. Od svého založení v roce 1912 dokonce stále sídlí na stejné adrese, v Benátské ulici v Praze. Docent Hrouda také krátce pohovořil o publikacích a časopisech, které botanici vydávali a vydávají, především o vysoce impaktovaném časopisu Preslia.

Na setkání dorazili i vědci ze sousedních států – z Maďarska, Německá, Rakouska a Slovenska. Předseda Slovenské botanické společnosti RNDr. Milan Valachovič, CSc., věnoval svému českému protějšku k výročí Holubyho pamětní medaili pojmenovanou po významném slovenském botanikovi Jozefu Ľudovítovi Holubym.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.