18. září 2012

Inaugurace děkana MFF - Přepis projevu rektora UK prof. Václava Hampla

Kolegyně a kolegové,

hlavní akademické obřady naší univerzity, jako jsou imatrikulace, promoce, čestné doktoráty atd. mají tradiční definovaný a poměrně striktní a pro všechny fakulty poměrně obdobný průběh. Instalace nového děkana naproti tomu je výsostně fakultní a tomu odpovídá i fakultně velmi rozdílný charakter této příležitosti u všech sedmnácti fakult a zejména u fakult, které jsou nějakým způsobem v rámci Univerzity Karlovy vynikajícími, což zcela jistě lze ve více než v jednom smyslu tvrdit o Matematicko-fyzikální fakultě.

Jde o okamžik, který je důležitý i z hlediska celku univerzity. Nejenže děkan je členem širšího kolegia kolektivního vedení univerzity, ale osobní pečeť, kterou svým působením vtiskne na chod své fakulty, se nemůže neprojevit na charakteru celé univerzity. Z tohoto hlediska je myslím symbolické, že na ustanovení vašeho nového děkana prof. Kratochvíla se scházíme právě zde, v prostorách, které jsou charakteristické jak pro celou univerzitu, díky bakalářským promocím, které zde již několik let probíhají, ale jsou to i prostory bytostně spojené s Matfyzem, jehož sekce informatiky zde sídlí.

Při této příležitosti bych dnes chtěl poděkovat za sebe a celou univerzitu dosavadnímu odstupujícímu děkanu prof. Zdeňku Němečkovi i jeho spolupracovníkům. Jsem si opravdu dobře vědom, že řídit velkou, výkonnou a vnitřně heterogenní fakultu, jako je Matfyz, není vůbec jednoduché, a kromě řady schopností a dovedností to vyžaduje také značné nasazení energie a kromě jiného i spoustu času. To vše pan děkan Němeček ku prospěchu fakulty vynaložil a já mu za to srdečně děkuji. Děkuji mu i za to, že respektu, kterému se těší jak pro své osobní vědecké kvality, tak právě z titulu děkana Matematicko-fyzikální fakulty, využil i pro práci přesahující péči o jednu jedinou fakultu. Mám tady na mysli zejména práci předsedy komise vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro hodnocení vědeckých výsledků. Matfyz během jeho působení upevnil své postavení suverénně nejlépe hodnoceného vědeckého pracoviště v zemi a zásadně přispíval k mezinárodnímu renomé naší univerzity.

Nastupujícímu děkanu prof. Janu Kratochvílovi dnes především blahopřeji k důvěře, kterou mu akademická obec projevila zvolením do této funkce, a přeji mu v jeho působení hodně sil a úspěchů, protože i když má Matfyz dnes vynikající renomé, neznamená to, že by děkan mohl složit ruce do klína a v klidu užívat plodů práce svého předchůdce. Dosáhnout špičkového postavení není jednoduché, ale udržet si ho trvale v rostoucí konkurenci také ne.

Navíc výzvy pro Matfyz nekončí na hranicích české kotliny, a není důvod, proč by fakulta nemohla být v čele snahy o upevnění pozice Univerzity Karlovy v evropském a celosvětovém srovnání. Nemohu v tomto kontextu nezmínit Evropskou radu pro výzkum, jejíž granty se během posledních pár let staly uznávaným měřítkem kvality institucí. První takový grant na Univerzitě Karlově přišel právě na Matfyz a další tři týmy z Matfyzu uspěly v soutěži ERC.CZ. Pořád platí, že celková úspěšnost Univerzity Karlovy je menší, než odpovídá naším ambicím. Matematicko-fyzikální fakulta, věřím, by i v tom měla a mohla ukazovat cestu.

Nelze si nevšimnout, že spolu s děkanem Kratochvílem nastupuje skoro celé nové vedení Matematicko-fyzikální fakulty. Nemohu než jim všem ze srdce popřát za sebe a celou univerzitu co nejvíce úspěchů. Věřím, že pod jejich vedením bude Matfyz fakultou špičkovou, komunikativní a přátelskou.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.