Inaugurace děkana MFF - Přepis projevu rektora UK prof. Václava Hampla

Kolegyně a kolegové,

hlavní akademické obřady naší univerzity, jako jsou imatrikulace, promoce, čestné doktoráty atd. mají tradiční definovaný a poměrně striktní a pro všechny fakulty poměrně obdobný průběh. Instalace nového děkana naproti tomu je výsostně fakultní a tomu odpovídá i fakultně velmi rozdílný charakter této příležitosti u všech sedmnácti fakult a zejména u fakult, které jsou nějakým způsobem v rámci Univerzity Karlovy vynikajícími, což zcela jistě lze ve více než v jednom smyslu tvrdit o Matematicko-fyzikální fakultě.

Jde o okamžik, který je důležitý i z hlediska celku univerzity. Nejenže děkan je členem širšího kolegia kolektivního vedení univerzity, ale osobní pečeť, kterou svým působením vtiskne na chod své fakulty, se nemůže neprojevit na charakteru celé univerzity. Z tohoto hlediska je myslím symbolické, že na ustanovení vašeho nového děkana prof. Kratochvíla se scházíme právě zde, v prostorách, které jsou charakteristické jak pro celou univerzitu, díky bakalářským promocím, které zde již několik let probíhají, ale jsou to i prostory bytostně spojené s Matfyzem, jehož sekce informatiky zde sídlí.

Při této příležitosti bych dnes chtěl poděkovat za sebe a celou univerzitu dosavadnímu odstupujícímu děkanu prof. Zdeňku Němečkovi i jeho spolupracovníkům. Jsem si opravdu dobře vědom, že řídit velkou, výkonnou a vnitřně heterogenní fakultu, jako je Matfyz, není vůbec jednoduché, a kromě řady schopností a dovedností to vyžaduje také značné nasazení energie a kromě jiného i spoustu času. To vše pan děkan Němeček ku prospěchu fakulty vynaložil a já mu za to srdečně děkuji. Děkuji mu i za to, že respektu, kterému se těší jak pro své osobní vědecké kvality, tak právě z titulu děkana Matematicko-fyzikální fakulty, využil i pro práci přesahující péči o jednu jedinou fakultu. Mám tady na mysli zejména práci předsedy komise vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro hodnocení vědeckých výsledků. Matfyz během jeho působení upevnil své postavení suverénně nejlépe hodnoceného vědeckého pracoviště v zemi a zásadně přispíval k mezinárodnímu renomé naší univerzity.

Nastupujícímu děkanu prof. Janu Kratochvílovi dnes především blahopřeji k důvěře, kterou mu akademická obec projevila zvolením do této funkce, a přeji mu v jeho působení hodně sil a úspěchů, protože i když má Matfyz dnes vynikající renomé, neznamená to, že by děkan mohl složit ruce do klína a v klidu užívat plodů práce svého předchůdce. Dosáhnout špičkového postavení není jednoduché, ale udržet si ho trvale v rostoucí konkurenci také ne.

Navíc výzvy pro Matfyz nekončí na hranicích české kotliny, a není důvod, proč by fakulta nemohla být v čele snahy o upevnění pozice Univerzity Karlovy v evropském a celosvětovém srovnání. Nemohu v tomto kontextu nezmínit Evropskou radu pro výzkum, jejíž granty se během posledních pár let staly uznávaným měřítkem kvality institucí. První takový grant na Univerzitě Karlově přišel právě na Matfyz a další tři týmy z Matfyzu uspěly v soutěži ERC.CZ. Pořád platí, že celková úspěšnost Univerzity Karlovy je menší, než odpovídá naším ambicím. Matematicko-fyzikální fakulta, věřím, by i v tom měla a mohla ukazovat cestu.

Nelze si nevšimnout, že spolu s děkanem Kratochvílem nastupuje skoro celé nové vedení Matematicko-fyzikální fakulty. Nemohu než jim všem ze srdce popřát za sebe a celou univerzitu co nejvíce úspěchů. Věřím, že pod jejich vedením bude Matfyz fakultou špičkovou, komunikativní a přátelskou.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.