1. října 2012

Slavnostní zahájení akademického roku se neslo v očekávání brzkých změn

1. 10. 2012; autor: Helena Stinglová; rubrika: i-Forum informuje

Zřejmě poslední akademický rok, kdy studenti nebudou muset platit zápisné, v pondělí 1. října přivítali premiér RNDr. Petr Nečas, ministr školství prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., představitelé našich vysokých škol a zástupci studentů. Slavnost se konala na půdě České zemědělské univerzity, která si připomíná šedesát let od svého založení. Univerzitu Karlovu na setkání zastupoval její rektor prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Mezi prvními - jako představitel hostitelské instituce – ke všem shromážděným promluvil rektor České zemědělské univerzity prof. Ing. Jiří Balík, CSc., který krátce připomenul historii vysoké školy neodmyslitelně spjaté s pražským Suchdolem.

Premiér Petr Nečas na úvod nového akademického roku podobně jako další řečníci vyhlížel změny, které systém terciárního vzdělávání v nejbližších měsících čeká a kterými by se vláda měla zabývat ještě do konce letošního roku. Premiér zdůraznil, že je třeba změnit způsob financování vysokých škol, klást důraz na kvalitu terciárního vzdělávání a rozdělit školy podle typu poskytovaného vzdělání.

„Každý student by měl přispět nějakým způsobem na své studium,“ podotkl předseda vlády a připomněl plánované zavedení zápisného, které by měli studenti začít platit už od příštího akademického roku. Zlepšit rozpočty vysokých škol by podle něj mělo také zavedení tzv. kontraktového financování.

Předseda vlády zdůraznil i na to, že by se nemělo na absolventy bakalářských oborů pohlížet jako na „nedovzdělance“, a připomněl svá dřívější slova, že by měli v magisterském studiu pokračovat jen skutečně nadaní studenti, a ne „téměř automaticky“ všichni bakaláři.

Ministr školství profesor Petr Fiala potvrdil premiérova slova a připustil, že bez zapojení soukromých peněz do financování vysokých škol to v budoucnu nepůjde. Upozornil také na problematiku tzv. výzkumných univerzit. „Musíme si konečně přiznat, že ne všechny vysoké školy mohou dělat všechno,“ podotkl ministr.

Rektor UK profesor Václav Hampl ve svém projevu vyhlížel novelu vysokoškolského zákona. „Zákon 111/1998 Sb. o vysokých školách, který dovršil demokratizaci a odstátnění českého vysokého školství, vytvořil solidní bázi pro působení českých vysokých škol. Jsem přesvědčený, že jeho kořeny jsou stále zdravé a v mnohém není nijak překonaný a vyčerpaný. Nicméně evropský i domácí vývoj se od té doby nezastavil a změnil prostředí, v němž působíme. A tak je načase, aby svědomitá revize tohoto zákona opět stabilizovala situaci, v níž vysoké školy působí. Měla by reflektovat jejich problémy a otevírat jejich nekomplikovaná, ale účinná řešení,“ zdůraznil profesor Hampl nutnost novelizovat stávající zákon a jako předseda České konference rektorů také vyzval všechny přítomné, aby nezůstávali při této práci stranou.

Předseda Rady vysokých škol (RVŠ) doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., pak slova svých předřečníků podpořil a předseda studentské komory RVŠ Mgr. Miroslav Jašurek poděkoval, že byli k tomuto setkání přizváni i studenti.

Na samotný závěr přítomné pozdravil pražský primátor doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., a zdůraznil, že v hlavním městě studuje třetina všech vysokoškoláků, a upozornil tak na to, že metropole je jednou z hlavních líhní české vzdělanosti.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.