17. října 2012

Univerzita Karlova vyznamená čestnými doktoráty profesory Alexyho a Badintera

Profesory Roberta Alexyho a Roberta Badintera ocenění Univerzita Karlova ve středu 17. října 2012 čestnými doktoráty. Slavnostní udělení titulů významnému německému filozofu práva Alexymu a francouzskému právníkovi a bývalému ministru spravedlnosti Badinterovi se uskuteční ve 14 hodin ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy.

Profesor Robert Alexy

Německý filozof práva a konstitucionalista prof. Robert Alexy se narodil roku 1945 v Oldenburgu. Vystudoval a habilitoval se na univerzitě v Göttingenu a od roku 1986 je profesorem na univerzitě v Kielu. Svým dílem a pedagogickou činností inspiroval řadu svých žáků, působících nyní na řadě univerzit celého světa. Mezi nejvýznamnější díla profesora Alexyho patří Teorie právní argumentace z roku 1978, Teorie základních práv z roku 1985 a Pojem a platnost práva z roku 1992.

Profesor Alexy úzce spolupracuje s Právnickou fakultou UK. Velkou měrou ovlivnil českou právní vědu a aktuální podobu tuzemského ústavního soudnictví.

Profesor Robert Badinter

Vysoce uznávaný francouzský právník, univerzitní profesor a politik prof. Robert Badinter se narodil roku 1928 v Paříži. Byl profesorem práva na univerzitách v Dijonu, Besançonu a Amiensu, avšak jeho hlavní působiště bylo na Univerzitě Paris I (Panthéon – Sorbonne), kde strávil dvacet let svého akademického života, a tato univerzita mu udělila status emeritního profesora.

Do dějin Francie se zapsal také jako předseda Conseil d’État (francouzské Ústavní rady) a jako ministr spravedlnosti. Právě on se zasloužil o zrušení trestu smrti ve Francii.

Profesor Badinter má velmi kladný vztah k České republice i k Univerzitě Karlově, kde opakovaně vystupoval s řadou přednášek.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.