5. října 2012

Pokyny pro autory

iForum je oficiálním časopisem Univerzity Karlovy. Redakce si vyhrazuje právo rozhodovat o zařazení zaslaného textu do časopisu. Časopis neuveřejňuje texty již publikované nebo zadané k publikaci v jiném periodiku.

Časopis se zaměřuje nejen na akademickou obec, ale i na širší veřejnost, a proto by se zveřejňované texty měly psát populárně-vědeckým stylem.

Články upravené podle následujících redakčních předpisů zasílejte redakci vždy v elektronické podobě na e-mailovou adresu iforum@cuni.cz. Do e-mailu uveďte celý akademický titul a kontakt pro případ, že by redakce s Vámi potřebovala text konzultovat.

Texty mají po formální stránce splňovat následující kritéria:

Formát: redakce přijímá texty v elektronické podobě ve formátu .doc, docx. a rtf

Titulek: max. 60 znaků s mezerami

Perex: max. 500 znaků s mezerami (max. 5 úvodních vět obsahujících informaci, o čem bude článek pojednávat, a formulovaných tak, že se čtenář dozví nejdůležitější informace z textu).

Článek: max. 4500 znaků s mezerami; u rozhovoru max. 6500 znaků s mezerami

Informace v článku řadíme podle důležitosti.

Součástí článku je prezentace autora (stručný životopis obsahující téma vědeckého zaměření a hlavní publikace) s aktivním odkazem na katedru (jméno a příjmení včetně akademických titulů, telefonické a e-mailové spojení, název a adresa pracoviště).

Redakční úpravy: Článek prochází redakční úpravou včetně jazykové korektury. Redakce si vyhrazuje právo na finální úpravu textu.

Ilustrační materiál: Autor článku zodpovídá za vlastnictví autorských práv k ilustračnímu materiálu. Obrázky ani grafy nevkládejte do textového editoru, ale pošlete je redakci jako jednotlivé samostatné soubory s popisky.

Soubory větší než 10 MB posílejte redakci přes internetové úschovny. Redakce upřednostňuje soubory zasílané ve formátu JPG. Minimální šířka fotografie je 700 pixelů.

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.








Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.