8. října 2012

Profesor Miloslav Petrusek získal in memoriam Cenu Vize 97

8. 10. 2012; autor: Lucie Kettnerová; rubrika: i-Forum informuje

Zatímco tradiční sborník laureáta ještě stihl profesor Petrusek připravit, ocenění si již bohužel nepřevzal. Zemřel náhle 19. srpna 2012. Na základě přání manželky zesnulého vědce Aleny Miltové se přesto předání Ceny 5. října v Pražské křižovatce uskutečnilo, z rukou Dagmar Havlové ji převzal vnuk Jan Holub. Slavnosti předcházela dopolední veřejně přístupná panelová diskuse, která rekapitulovala osobnost a odkaz laureáta.

Kostel sv. Anny na Starém Městě se začal již po 9. hodině plnit spolupracovníky, žáky, přáteli i obdivovateli profesora Miloslava Petruska, kteří na něj přišli společně zavzpomínat a připomenout si jeho bohatou osobnost. Diskusi moderoval PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., z FSV UK, jenž v úvodu vyzval účastníky, aby si chvílí ticha připomněli nedožité 76. narozeniny Václava Havla. Ve své zahajovací řeči pak zmínil, že odchod profesora Petruska je pro nás ztrátou, která se nedá nahradit. „Byl osobností neobyčejně charismatickou a lidskou, která dokázala nadchnout pro obor.“

Následně dostali prostor panelisté, kteří se ve vymezeném čase zamýšleli například nad vztahem profesora Petruska k umění, k sociologii jako oboru či nad jeho esejistickou tvorbou. Za diskusním stolem zasedli sociologové doc. PhDr. Martin Bútora z FF Univerzity Komenského, prof. Miloš Havelka, CSc., z FHS UK, PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., z FF Univerzity Palackého, Mgr. Petr Lupač, který byl žákem profesora Petruska na FF UK, Mgr. Miroslav Paulíček, jehož profesor Petrusek vyučoval na FSV UK, a islandský sociolog Johann Arnason, který je v současnosti hostujícím profesorem v Centru globálních studií.

Druhá část diskuse se otevřela i přítomným posluchačům, kteří mohli vystoupit s osobní vzpomínkou nebo zareagovat na někoho z panelistů. Mimo jiné v ní vystoupili prof. Dr. Miloslav Novák, PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., či doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.

Samotné předání Ceny proběhlo v odsvěceném staroměstském kostele v odpoledních hodinách. Pamětní diplom a berlu sv. Vojtěcha, jejímž autorem je Jiří Plieštik, převzal z rukou Dagmar Havlové vnuk laureáta Jan Holub. Laudatio na svého přítele pronesl doc. PhDr. Martin Bútora.

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

Od roku 1999 uděluje Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 v souladu se svým posláním mezinárodní Cenu význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Každoročním udělováním Ceny tak nadace umožňuje české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich dílem.






Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.