17. října 2012

Univerzita Karlova vyznamenala čestnými doktoráty profesory Alexyho a Badintera

17. 10. 2012; autor: Helena Stinglová; rubrika: i-Forum informuje

Čestnými doktoráty ocenila Univerzita Karlova dva právníky světového významu. Titulem doctor honoris causa právních věd UK se od středy 17. října mohou pyšnit německý filozof práva a konstitucionalista profesor Robert Alexy a vysoce uznávaný francouzský právník, univerzitní profesor a politik profesor Robert Badinter.

„Scházíme se opět při mimořádné a zvláště šťastné příležitosti, kdy Univerzita Karlova, jedna z nejstarších vysokých škol v Evropě, věrna svým historickým tradicím projevuje úctu, respekt a uznání těm, kteří se významným a vynikajícím způsobem zasloužili o vzdělanost, pokrok a dobro veškerenstva. Univerzita Karlova tak v souladu se svým humanitním posláním, se svojí nezastupitelnou intelektuální a spirituální myslí oceňuje úsilí nejpřednějších osobností z oblasti vědy, kultury a společenských vztahů, sloužící blahu a rozkvětu všeho lidstva,“ přivítal na slavnostním ceremoniálu všechny přítomné prorektor UK doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Profesory Alexyho i Badintera přítomným představil děkan Právnické fakulty UK prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. U profesora Roberta Alexyho vyzdvihl především jeho práci v oblasti filozofie práva. Připomněl také jeho velký vliv na fungování českého Ústavního soudu. „Profesor Alexy patří mezi nejcitovanější autory v judikatuře českého Ústavního soudu,“ upozornil profesor Gerloch.

U profesora Roberta Badintera zdůraznil především jeho celoživotní poslání, do dějin Francie se totiž Badinter zapsal především jako ministr spravedlnosti, který se zasadil o zrušení trestu smrti v zemi galského kohouta. „Profesor Badinter jako významný právník a vědec vystoupil opakovaně na Univerzitě Karlově,“ upozornil také profesor Gerloch.

Slavnostního udělení čestných doktorátů oběma světově uznávaným právníkům se zúčastnili i nejvyšší představitelé české soudní moci – předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová, předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa a nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman.

Profesor Robert Alexy

Německý filozof práva a konstitucionalista prof. Robert Alexy se narodil roku 1945 v Oldenburgu. Vystudoval a habilitoval se na univerzitě v Göttingenu a od roku 1986 je profesorem na univerzitě v Kielu. Svým dílem a pedagogickou činností inspiroval řadu svých žáků, působících nyní na řadě univerzit celého světa. Mezi nejvýznamnější díla profesora Alexyho patří Teorie právní argumentace z roku 1978, Teorie základních práv z roku 1985 a Pojem a platnost práva z roku 1992.

Profesor Alexy úzce spolupracuje s Právnickou fakultou UK. Velkou měrou ovlivnil českou právní vědu a aktuální podobu tuzemského ústavního soudnictví.

Profesor Robert Badinter

Vysoce uznávaný francouzský právník, univerzitní profesor a politik prof. Robert Badinter se narodil roku 1928 v Paříži. Byl profesorem práva na univerzitách v Dijonu, Besançonu a Amiensu, avšak jeho hlavní působiště bylo na Univerzitě Paris I (Panthéon – Sorbonne), kde strávil dvacet let svého akademického života, a tato univerzita mu udělila status emeritního profesora.


Do dějin Francie se zapsal také jako předseda Conseil d’État (francouzské Ústavní rady) a jako ministr spravedlnosti. Právě on se zasloužil o zrušení trestu smrti ve Francii.

Profesor Badinter má velmi kladný vztah k České republice i k Univerzitě Karlově, kde opakovaně vystupoval s řadou přednášek.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.