Univerzita Karlova vyznamenala čestnými doktoráty profesory Alexyho a Badintera

17. 10. 2012; autor: Helena Stinglová; rubrika: i-Forum informuje

Čestnými doktoráty ocenila Univerzita Karlova dva právníky světového významu. Titulem doctor honoris causa právních věd UK se od středy 17. října mohou pyšnit německý filozof práva a konstitucionalista profesor Robert Alexy a vysoce uznávaný francouzský právník, univerzitní profesor a politik profesor Robert Badinter.

„Scházíme se opět při mimořádné a zvláště šťastné příležitosti, kdy Univerzita Karlova, jedna z nejstarších vysokých škol v Evropě, věrna svým historickým tradicím projevuje úctu, respekt a uznání těm, kteří se významným a vynikajícím způsobem zasloužili o vzdělanost, pokrok a dobro veškerenstva. Univerzita Karlova tak v souladu se svým humanitním posláním, se svojí nezastupitelnou intelektuální a spirituální myslí oceňuje úsilí nejpřednějších osobností z oblasti vědy, kultury a společenských vztahů, sloužící blahu a rozkvětu všeho lidstva,“ přivítal na slavnostním ceremoniálu všechny přítomné prorektor UK doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Profesory Alexyho i Badintera přítomným představil děkan Právnické fakulty UK prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. U profesora Roberta Alexyho vyzdvihl především jeho práci v oblasti filozofie práva. Připomněl také jeho velký vliv na fungování českého Ústavního soudu. „Profesor Alexy patří mezi nejcitovanější autory v judikatuře českého Ústavního soudu,“ upozornil profesor Gerloch.

U profesora Roberta Badintera zdůraznil především jeho celoživotní poslání, do dějin Francie se totiž Badinter zapsal především jako ministr spravedlnosti, který se zasadil o zrušení trestu smrti v zemi galského kohouta. „Profesor Badinter jako významný právník a vědec vystoupil opakovaně na Univerzitě Karlově,“ upozornil také profesor Gerloch.

Slavnostního udělení čestných doktorátů oběma světově uznávaným právníkům se zúčastnili i nejvyšší představitelé české soudní moci – předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová, předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa a nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman.

Profesor Robert Alexy

Německý filozof práva a konstitucionalista prof. Robert Alexy se narodil roku 1945 v Oldenburgu. Vystudoval a habilitoval se na univerzitě v Göttingenu a od roku 1986 je profesorem na univerzitě v Kielu. Svým dílem a pedagogickou činností inspiroval řadu svých žáků, působících nyní na řadě univerzit celého světa. Mezi nejvýznamnější díla profesora Alexyho patří Teorie právní argumentace z roku 1978, Teorie základních práv z roku 1985 a Pojem a platnost práva z roku 1992.

Profesor Alexy úzce spolupracuje s Právnickou fakultou UK. Velkou měrou ovlivnil českou právní vědu a aktuální podobu tuzemského ústavního soudnictví.

Profesor Robert Badinter

Vysoce uznávaný francouzský právník, univerzitní profesor a politik prof. Robert Badinter se narodil roku 1928 v Paříži. Byl profesorem práva na univerzitách v Dijonu, Besançonu a Amiensu, avšak jeho hlavní působiště bylo na Univerzitě Paris I (Panthéon – Sorbonne), kde strávil dvacet let svého akademického života, a tato univerzita mu udělila status emeritního profesora.


Do dějin Francie se zapsal také jako předseda Conseil d’État (francouzské Ústavní rady) a jako ministr spravedlnosti. Právě on se zasloužil o zrušení trestu smrti ve Francii.

Profesor Badinter má velmi kladný vztah k České republice i k Univerzitě Karlově, kde opakovaně vystupoval s řadou přednášek.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.