23. října 2012

Rektor UK: Rekonstrukce laboratoří je příkladem účelného čerpání evropských peněz

23. 10. 2012; autor: Petra Köpplová; rubrika: i-Forum informuje

Vědci z Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK získali výraznou pomoc pro své bádání. V pondělí 22. října byly po kompletní rekonstrukci slavnostně otevřeny laboratoře s novým a modernizovaným mikroskopickým vybavením.

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK se dlouhodobě zabývá strukturně-funkční organizací buněčného jádra, jako jediné pracoviště v České republice provádí všechny moderní přístupy prozařovací elektronové mikroskopie a jako první v republice dosáhl výsledků v superrezoluční světelné mikroskopii.

„Kromě novinek v přístrojích je pro ústav na dvacet let vše zařízeno,“ zhodnotil přestavbu přednosta ústavu prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. Poté co rekonstrukcí ztratil ústav bezmála rok – naprostá většina laboratoří byla v době přestavby mimo provoz –, se podle slov přednosty vše opět rychle rozběhne.

Význam otevření nových laboratoří pro fakultu a význam spolupráce ústavu s Přírodovědeckou fakultou UK vyzdvihl v zahajovací řeči děkan 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Kromě zásluh o přestavbu profesor Šedo zdůraznil, že „profesor Raška dokáže vytvořit extrémně dobré a výkonné týmy na národní a mezinárodní úrovni“.

Tvorbu mezinárodních týmů ovšem podle prof. Rašky brzdí množství administrativních záležitostí, které se vztahují k zaměstnávání zahraničních vědců i z Evropské unie. „Zejména kvůli potížím a platovým omezením v rámci univerzity a celého systému je složité sem dostat ty nejlepší. Štěstí mají strukturální fondy, které jsou mimo Prahu. Ty mohou po tři roky cizincům nebo těm, kteří se vrátí ze zahraničí, držet plat, jejž vědci berou v Německu, USA, Anglii nebo Švýcarsku. Praha jako taková je velice znevýhodněna,“ uvedl prof. Raška.

Znevýhodnění Prahy v čerpání evropských dotací zmínil při zahájení i rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.: „Univerzitám v Praze zůstává oproti tomu, co čerpají mimopražské, velmi málo. Dnešní slavnostní otevření rekonstruovaných laboratoří je proto velmi dobrým příkladem, že i to málo, co můžeme čerpat z evropských strukturálních fondů v Praze, se používá velmi účelně na základě důkladné vědecké expertizy.“

„Věřím, že tento projekt bude jednou z pozitivních částí budoucího projektu naší fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty a Přírodovědecké fakulty, který by měl přispět k renesanci albertovského kampusu i novou budovou. Jsem rád, že začíná opravdová vědecká práce ve skvěle vybavených laboratořích,“ popřál prof. Raškovi bývalý děkan 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.