24. října 2012

Univerzita Karlova zahájila největší stavbu posledních desetiletí

24. 10. 2012; autor: Petra Köpplová; rubrika: i-Forum informuje

Slavnostním poklepáním na základní kámen začala 23. října stavba první budovy plánovaného výukového centra Mephared v Hradci Králové. Do dvou let by studenti a akademici Farmaceutické a Lékařské fakulty měli využívat novou budovu s posluchárnami a zázemím pro čtyři katedry.

„Zahajujeme jednu z největších novostaveb v recentní historii Univerzity Karlovy,“ vyzdvihl význam stavby, na kterou univerzita dostala od Evropské unie 398 milionů korun, rektor UK prof. Václav Hampl. Pro kvalitu, význam a prestiž univerzity je podle rektora zásadní mít odborně zdatné vzdělané a kreativní osobnosti stejně jako adekvátní infrastrukturu. „Musím v této souvislosti zmínit jeden problém. Problém, který pro nejprestižnější univerzitu v této zemi a pro další vysoké školy se sídlem v Praze představuje administrativní bariéra zabraňující využití mimořádné možnosti, kterou pro investiční rozvoj současně představují prostředky z evropských strukturálních fondů,“ zdůraznil rektor.

Zahájená stavba výukových prostor je prvním krokem v původně plánovaném biomedicínském kampusu v hodnotě 4 miliard korun. Ten byl od počátku koncipován tak, aby využíval a podporoval synergii univerzity, hradeckých fakult, fakultní nemocnice a dalších subjektů.

„Je to malý krůček pro Lékařskou fakultu samotnou, ale velký skok pro rozvoj celého vysokého školství v rámci města Hradec Králové. Začínáme psát významnou kapitolu v rozvoji města Hradce Králové jako univerzitního města,“ uvedl děkan Lékařské fakulty prof. Miroslav Červinka a připomněl všem účastníkům slavnostní akce, že se jedná pouze o první krůček a že jeho cílem je vytvoření velkého biomedicínského kampusu v klasickém evropském pojetí včetně zázemí pro studenty.

„Tato stavba je zcela jedinečná, protože bude sloužit dvěma zdravotnickým fakultám Univerzity Karlovy,“ řekl děkan Farmaceutické fakulty prof. Alexandr Hrabálek a vyjádřil přání, aby zaměstnanci obou fakult využili větší blízkosti k vzájemnému poznávání a nacházení průniků svých vědeckých problematik.

Pro Hradec Králové, který pomohl fakultám s výkupem pozemků pro stavbu, by výzkumné centrum mohlo být zajímavým zdrojem pracovních míst: „Špičkový výzkum přitáhne biotechnologické firmy, kterých tu zatím tolik není a které by se mohly na náš výzkum navázat,” uvedl děkan Miroslav Červinka.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.