red. • foto: Kancelář prezidenta republiky • 29. října 2012

Státní vyznamenání putují i na Univerzitu Karlovu

U příležitosti řádového dne 28. října 2012 se prezident republiky Václav Klaus rozhodl ocenit vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské a výjimečné činy některých významných osobností a udělit či propůjčit jim státní vyznamenání České republiky. Mezi vyznamenanými osobnostmi jsou i tři zástupci Univerzity Karlovy.

Prezident republiky udělil medaili Za zásluhy prof. PhDr. Petru Wittlichovi, CSc., za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury.

Prof. Petr Wittlich je významný český historik umění, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem řady odborných publikací, které si získaly velký ohlas u odborné veřejnosti i širokého publika čtenářů. Předmětem jeho zájmu je moderní umění, především česká secese, české sochařství a díla některých velkých osobností českého a světového výtvarného umění. Své odborné práce využívá i k popularizaci výtvarného umění a kultury a vyslovuje se k ochraně památek a kulturního dědictví. Letos se dožil 80 let.

Publikace profesora Petra Wittlicha jsou k dostání v Knihkupectví Karolinum.

Prezident republiky udělil medaili Za zásluhy prof. MUDr. Jiřímu Rabochovi, DrSc., za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Prof. Jiří Raboch je vynikající český psychiatr, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1996 je předsedou České psychiatrické společnosti a čestným členem Světové psychiatrické společnosti. Je autorem více než 500 vědeckých prací ve svém oboru, zasloužilým pedagogem a držitelem řady odborných ocenění. Významně se angažuje v mezinárodní vědecké spolupráci.

Publikace profesora Jiřího Rabocha jsou k dostání v Knihkupectví Karolinum.

Prezident republiky udělil medaili Za zásluhy MUDr. Vladimíru Kozovi in memoriam za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

MUDr. Vladimír Koza byl světově uznávaný český hematolog a odborník na transplantaci kostní dřeně. Od roku 1979 působil ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde na počátku devadesátých let zahájil program transplantací a založil Český národní registr dárců kostní dřeně, který eviduje více než 40 000 dobrovolných dárců. Byl členem řady českých i zahraničních odborných společností a organizátorem mezinárodní vědecké spolupráce. Jeho odborná, organizační a osvětová práce pomohla vytvořit medicínské pracoviště světové úrovně a program, díky nimž se podařilo zachránit mnoho životů a dát naději tisícům dalších. Zemřel letos 17. června ve věku nedožitých 58 let.

Z rukou prezidenta převzala ocenění dcera lékaře.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.