Petra Köpplová • foto: red. • 2. listopadu 2012

Univerzita ocenila vědecký přínos profesora Přemysla Strejce

Pamětní medaili Univerzity Karlovy převzal u příležitosti významného životního jubilea přední český soudní lékař prof. Přemysl Strejc. Slavnostní udělení proběhlo 1. listopadu během zasedání Vědecké rady UK v prostorách Karolina.

Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., působí od roku 1967 v Ústavu soudního lékařství a od roku 1986 byl jeho dlouholetým přednostou. Soudní lékařství vyučuje na 1. lékařské fakultě UK od roku 1973, současně také působí na katedře trestního práva Právnické fakulty UK. Je autorem více než 80 původních vědeckých prací a spoluautorem řady odborných monografií. Česká společnost soudního lékařství a toxikologie ocenila jeho histochemickou detekci intravitálních změn udělením Reinsbergovy ceny. Prof. Přemysl Strejc působí rovněž jako předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty UK.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.