Lucie Kettnerová • foto: red. • 7. listopadu 2012

Nová monografie odhaluje postavení menšin za první republiky

V pořadí třináctou publikací reprezentační ediční řady Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis se stala monografie Národnostní menšiny v Československu 1918–1938.  Slavnostní prezentace knihy se uskutečnila 6. listopadu v prostorách Filozofické fakulty UK za přítomnosti všech tří autorů – Mgr. et Mgr. Andreje Tótha, Ph.D., PhDr. Lukáše Novotného, Ph.D., a doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.

Monografie Národnostní menšiny v Československu 19181938 sleduje klíčové otázky a problémy, s nimiž se republika musela po první světové válce potýkat: za­členění menšin do fungování státu, přístup státní správy a samosprávy k zástupcům národnostních minorit, jejich vztah k novému státu a identifikace s ním.

„Chtěli jsme poukázat na skutečnost, že národnostní menšiny nebyly v silně centralizovaném státě moc vidět a že byly upozaděny i navzdory výrazným politickým a občanským svobodám, které sice byly zajištěny všem občanům bez rozdílu jejich mateřského jazyka, ovšem příslušníci národnostních menšin volali po prioritním zohlednění kolektivních práv v ústavněprávních normách republiky,“ popisuje Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. Kniha si tedy dala za cíl zanalyzovat z různých aspektů otázku, nakolik úspěšně se nový a na rozdíl od monarchie nepoměrně menší stát vypořádal s postavením menšin na bázi budované moderní občanské společnosti s výraznými individuálními právy.

Autoři doufají, že tato knižní novinka čtenářům poskytne lepší pochopení procesů, které vedly k rozpadu československého státu, resp. by čtenáři měli po jejím přečtení dokázat lépe reflektovat pohled především více než třímilionové německé a třičtvrtěmilionové maďarské menšiny na Československo a na jeho ústavněprávní základy. „Monografie je svou koncepcí v české historické provenienci ojedinělá, výjimečné je především paralelní hloubkové studium problematiky německé a maďarské menšiny na základě archivních pramenů,“ upozorňuje Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.