V Plzni byla slavnostně zahájena výstavba Univerzitního medicínského centra

Po dokončení přípravných prací se naplno rozjede výstavba první části Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Slavnostní zahájení stavby za účasti rektora UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., a dalších významných hostů včetně náměstka ministra pro výzkum a vysoké školství Mgr. Tomáše Hrudy, primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a biskupa plzeňské diecéze Mons. Františka Radkovského se uskutečnilo na místě výstavby centra v aleji Svobody v sousedství fakultní nemocnice dne 9. listopadu 2012.

„V nyní budované první části areálu najde nové sídlo pět teoretických ústavů fakulty a nově vznikající Biomedicínské centrum. Plzeňský region, který bývá převážně vnímán jako technický, tím získá novou kapacitu ve výuce přírodních a lékařských věd a ve výzkumu směřujícím ke zlepšení lékařské péče,“ řekl prof. Václav Hampl, rektor UK. Výstavba nového minikampusu Lékařské fakulty UK v Plzni, avizovaná podpisem smlouvy se zhotovitelem počátkem září tohoto roku, se nyní stává skutečností. Stavební firma již odstranila dřeviny a vrstvu ornice, zároveň na místě proběhl záchranný archeologický průzkum.

Lékařská fakulta v Plzni, která od svého založení stále sídlí v historických památkově chráněných objektech, bude moci po dokončení areálu přesunout část svého působení do nových budov. Starší budovy, z nichž některé slouží fakultě již celých 65 let, byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum.

Nová infrastruktura poslouží pro výuku všech studentů fakulty, jejichž počet se pohybuje okolo 2 000. Sedmipodlažní budova teoretických ústavů nabídne 5 000 m2 moderních laboratoří, pracoven pedagogů a dalších prostor. Ve dvou budovách Biomedicínského centra pak budou pracovat týmy zaměřené především na výzkum v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Do aktivit Centra se postupně zapojí na 110 výzkumníků a dalších odborných pracovníků.

Popřát stavbě zdárný průběh přišli na pozvání rektora UK prof. Václava Hampla a děkana Lékařské fakulty UK v Plzni doc. Borise Kreuzberga mimo jiné náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výzkum a vysoké školství Mgr. Tomáš Hruda a primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.

Mgr. Hruda povzbudil všechny přítomné, aby v množství administrativy, která podobné projekty provází, nezapomínali na jejich hlavní smysl a cíl, kterým je produkovat špičkovou vědu a pomáhat tam, kde pomáhat mají. Primátor Baxa vyjádřil naději, že město dokáže díky podobným projektům překonat složitou konkurenční situaci dnešního světa a skrz příležitosti i v oblasti medicínského výzkumu uspět v mezinárodní konkurenci, a poděkoval Univerzitě Karlově za podporu projektu. Přítomni byli i další zástupci Lékařské fakulty v Plzni, zástupci zhotovitele stavby a další hosté. Své požehnání udělil vznikajícímu Univerzitnímu medicínskému centru biskup plzeňské diecéze Mons. František Radkovský.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.