red. • foto: red. • 9. listopadu 2012

V Plzni byla slavnostně zahájena výstavba Univerzitního medicínského centra

Po dokončení přípravných prací se naplno rozjede výstavba první části Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Slavnostní zahájení stavby za účasti rektora UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., a dalších významných hostů včetně náměstka ministra pro výzkum a vysoké školství Mgr. Tomáše Hrudy, primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a biskupa plzeňské diecéze Mons. Františka Radkovského se uskutečnilo na místě výstavby centra v aleji Svobody v sousedství fakultní nemocnice dne 9. listopadu 2012.

„V nyní budované první části areálu najde nové sídlo pět teoretických ústavů fakulty a nově vznikající Biomedicínské centrum. Plzeňský region, který bývá převážně vnímán jako technický, tím získá novou kapacitu ve výuce přírodních a lékařských věd a ve výzkumu směřujícím ke zlepšení lékařské péče,“ řekl prof. Václav Hampl, rektor UK. Výstavba nového minikampusu Lékařské fakulty UK v Plzni, avizovaná podpisem smlouvy se zhotovitelem počátkem září tohoto roku, se nyní stává skutečností. Stavební firma již odstranila dřeviny a vrstvu ornice, zároveň na místě proběhl záchranný archeologický průzkum.

Lékařská fakulta v Plzni, která od svého založení stále sídlí v historických památkově chráněných objektech, bude moci po dokončení areálu přesunout část svého působení do nových budov. Starší budovy, z nichž některé slouží fakultě již celých 65 let, byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum.

Nová infrastruktura poslouží pro výuku všech studentů fakulty, jejichž počet se pohybuje okolo 2 000. Sedmipodlažní budova teoretických ústavů nabídne 5 000 m2 moderních laboratoří, pracoven pedagogů a dalších prostor. Ve dvou budovách Biomedicínského centra pak budou pracovat týmy zaměřené především na výzkum v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Do aktivit Centra se postupně zapojí na 110 výzkumníků a dalších odborných pracovníků.

Popřát stavbě zdárný průběh přišli na pozvání rektora UK prof. Václava Hampla a děkana Lékařské fakulty UK v Plzni doc. Borise Kreuzberga mimo jiné náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výzkum a vysoké školství Mgr. Tomáš Hruda a primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.

Mgr. Hruda povzbudil všechny přítomné, aby v množství administrativy, která podobné projekty provází, nezapomínali na jejich hlavní smysl a cíl, kterým je produkovat špičkovou vědu a pomáhat tam, kde pomáhat mají. Primátor Baxa vyjádřil naději, že město dokáže díky podobným projektům překonat složitou konkurenční situaci dnešního světa a skrz příležitosti i v oblasti medicínského výzkumu uspět v mezinárodní konkurenci, a poděkoval Univerzitě Karlově za podporu projektu. Přítomni byli i další zástupci Lékařské fakulty v Plzni, zástupci zhotovitele stavby a další hosté. Své požehnání udělil vznikajícímu Univerzitnímu medicínskému centru biskup plzeňské diecéze Mons. František Radkovský.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.