doc. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., red. • foto: MgA. Ing. Martin Frouz, Ph.D. • 13. listopadu 2012

Vědci diskutovali o budoucnosti environmentálního výzkumu

Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK pořádal v pátek 9. listopadu workshop Perspektivy environmentálního výzkumu UK. Akce se zúčastnilo 56 zástupců sedmi fakult a ústavů Univerzity Karlovy, které se podílejí na řešení Programu rozvoje vědních oblastí UK (PRVOUK) v oblasti Environmentální výzkum. Jednání navštívili i rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a prorektor prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

Na workshopu se sešli zástupci Přírodovědecké fakulty, Centra pro otázky životního prostředí, Fakulty humanitních studií, 3. lékařské fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty, Pedagogické fakulty a Právnické fakulty.

V dopolední části programu se představovaly jednotlivé týmy, které se programu Environmentální výzkum účastní. Při odpoledním jednání se pak v několika paralelních sekcích probírala různá témata, která by se mohla stát budoucím společným výzkumným programem. Hovořilo se o znečištění ovzduší, o nových znečišťovatelích životního prostředí i o globálních změnách klimatu. Rozvinula se také diskuse nad riziky dodávky vody bez zbytkového chloru.

Zájem vyvolala i témata věnující se příčinám a důsledkům lidského vztahu k přírodě, například studium socioekonomického metabolismu lidské společnosti a jeho vazeb na biogeochemické cykly a otázky environmentální bezpečnosti. Zajímavá byla i obsáhlá diskuse nad příčinami a důsledky lidské nedůvěry v přirozené obnovné procesy, která vede k nedocenění těchto procesů při obnově těžebních území, ale i při managementu chráněných území, jak je patrno na příkladu Národního parku Šumava.

Důležitým tématem, o kterém týmy společně diskutovaly, bylo také to, jak přispět k lepšímu environmentálnímu vzdělávání a výchově a jak motivovat politiky a další odpovědné osoby, aby při svém rozhodování více používali postupy založené na vědecké interpretaci faktů.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.