Vědci diskutovali o budoucnosti environmentálního výzkumu

Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK pořádal v pátek 9. listopadu workshop Perspektivy environmentálního výzkumu UK. Akce se zúčastnilo 56 zástupců sedmi fakult a ústavů Univerzity Karlovy, které se podílejí na řešení Programu rozvoje vědních oblastí UK (PRVOUK) v oblasti Environmentální výzkum. Jednání navštívili i rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a prorektor prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

Na workshopu se sešli zástupci Přírodovědecké fakulty, Centra pro otázky životního prostředí, Fakulty humanitních studií, 3. lékařské fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty, Pedagogické fakulty a Právnické fakulty.

V dopolední části programu se představovaly jednotlivé týmy, které se programu Environmentální výzkum účastní. Při odpoledním jednání se pak v několika paralelních sekcích probírala různá témata, která by se mohla stát budoucím společným výzkumným programem. Hovořilo se o znečištění ovzduší, o nových znečišťovatelích životního prostředí i o globálních změnách klimatu. Rozvinula se také diskuse nad riziky dodávky vody bez zbytkového chloru.

Zájem vyvolala i témata věnující se příčinám a důsledkům lidského vztahu k přírodě, například studium socioekonomického metabolismu lidské společnosti a jeho vazeb na biogeochemické cykly a otázky environmentální bezpečnosti. Zajímavá byla i obsáhlá diskuse nad příčinami a důsledky lidské nedůvěry v přirozené obnovné procesy, která vede k nedocenění těchto procesů při obnově těžebních území, ale i při managementu chráněných území, jak je patrno na příkladu Národního parku Šumava.

Důležitým tématem, o kterém týmy společně diskutovaly, bylo také to, jak přispět k lepšímu environmentálnímu vzdělávání a výchově a jak motivovat politiky a další odpovědné osoby, aby při svém rozhodování více používali postupy založené na vědecké interpretaci faktů.

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.