Helena Stinglová • foto: red. • 16. listopadu 2012

Prezident Klaus jmenoval 17 nových profesorů UK

Den před oslavami Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii jmenoval prezident Václav Klaus nové profesory Univerzity Karlovy. Slavnostní předávání profesorských dekretů se 16. listopadu uskutečnilo ve Velké aule Karolina.

Mezi nově jmenovanými jsou zástupci lékařských, přírodovědných i humanitně zaměřených fakult UK. Prezident jmenoval v pátek do funkce celkem padesát profesorů ze čtrnácti tuzemských vysokých škol.

„Za deset let jsem jmenoval včetně vás tisíc pět set jednaosmdesát profesorů. Člověk si stále může pokládat otázku, zda je to moc, nebo málo,“ zamýšlel se prezident Klaus. „Je na vás, abyste tento titul využili ve vašem odborném životě, využili v práci vědecké, a já také stále zdůrazňuji, v práci pedagogické,“ podotkl prezident a apeloval na nové profesory, aby se vedle své pedagogické a vědecké činnosti angažovali též ve veřejném prostoru. „Vaše účast ve veřejné debatě chybět nesmí,“ završil svůj projev.

V podobném duchu k nově jmenovaným profesorům hovořil i ministr školství Petr Fiala. „Měli byste se teď o to více věnovat vzdělávací roli. Vaše pedagogická role je nezastupitelná,“ podotkl. „I v době masového až univerzálního vysokoškolského vzdělávání by měl profesor zůstat základním garantem kvality, klíčovým prvkem, na němž stojí celý vysokoškolský systém,“ zdůraznil ministr a formálně se také rozloučil s prezidentem Klausem, protože prezident ve svém druhém funkčním období jmenoval profesory naposled.

Slavnostního ceremoniálu se ve Velké aule Karolina zúčastnili také předsedkyně Akreditační komise ČR prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., místopředseda Rady vysokých škol prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., a rektoři veřejných vysokých škol České republiky.

Před slavností přijal rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a prorektor UK prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., nové profesory v recepčních prostorách Karolina. Společně si prohlédli sály historického centra nejstarší univerzity ve střední Evropě a připili si sklenkou sektu. „Užijte si tento den, je odměnou za vaši tvrdou práci. Doufám, že tak, jak dobře jste pracovali až dosud, budete pokračovat i nadále,“ popřál všem přítomným profesor Hampl.

Nově jmenovaní profesoři

doc. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

1.LF

Chirurgie

doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph. D.

PřF

Anatomie a fyziologie rostlin

doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.

PřF

Analytická chemie

doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.

1.LF

Patologie

doc. RNDr. Petr Chvosta, CSc.

MFF

Fyzika - teoretická fyzika

doc. MUDr. David Jahoda, CSc.

1.LF

Ortopedie

doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

FF

Klinická psychologie

doc. MUDr. Jan Klozar, CSc.

1.LF

Otorinolaryngologie

doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.

LFPL

Pediatrie

doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.

LFHK

Kardiochirurgie

doc. JUDr. Hana Marková, CSc.

PF

Finanční právo a finanční věda

doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

FaF

Farmakognozie

doc. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc.

LFHK

Vnitřní nemoci

doc. MUDr. David Pokorný, CSc.

1.LF

Ortopedie

doc. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

1.LF

Stomatologie

doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

2.LF

Lékařská imunologie

doc. MUDr. Petr Vlček, CSc.

2.LF

Vnitřní nemoci

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.