Usnesení zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol České konference rektorů

1. Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR bere na vědomí informaci náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudy o oblastech, kterými se má zabývat novela zákona o vysokých školách.

2. Komora veřejných a státních vysokých škol ČKR vítá legislativní snahu vedoucí k vyšší úrovni vysokoškolského vzdělání, neboť zvýšení jeho kvality je zásadním cílem ČKR. Komora veřejných a státních vysokých škol ČKR proto také vítá, že návrhy změn zákona o vysokých školách budou doprovázeny kvalitativním popisem cílů, jichž se má novelou dosáhnout.

3. Komora veřejných a státních vysokých škol ČKR ve smyslu platného zákona o vysokých školách předpokládá, že dojde ke spolupráci s relevantní pracovní skupinou ČKR při konzultacích během všech etap přípravy novely, stejně jako k předložení paragrafového znění novely ČKR v předstihu před rozesláním k řádnému připomínkovému řízení.

V Praze dne 16. listopadu 2012

Za Komoru rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR

předseda Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.