red. • foto: red. • 16. listopadu 2012

Usnesení zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol České konference rektorů

1. Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR bere na vědomí informaci náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudy o oblastech, kterými se má zabývat novela zákona o vysokých školách.

2. Komora veřejných a státních vysokých škol ČKR vítá legislativní snahu vedoucí k vyšší úrovni vysokoškolského vzdělání, neboť zvýšení jeho kvality je zásadním cílem ČKR. Komora veřejných a státních vysokých škol ČKR proto také vítá, že návrhy změn zákona o vysokých školách budou doprovázeny kvalitativním popisem cílů, jichž se má novelou dosáhnout.

3. Komora veřejných a státních vysokých škol ČKR ve smyslu platného zákona o vysokých školách předpokládá, že dojde ke spolupráci s relevantní pracovní skupinou ČKR při konzultacích během všech etap přípravy novely, stejně jako k předložení paragrafového znění novely ČKR v předstihu před rozesláním k řádnému připomínkovému řízení.

V Praze dne 16. listopadu 2012

Za Komoru rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR

předseda Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.