red. • foto: red. • 20. listopadu 2012

UK zahájila další etapu přípravy výstavby Kampusu Albertov

První zasedání monitorovacího výboru investiční akce Kampus Albertov dne 20. listopadu zahájilo formálně další etapu přípravy výstavby dvou nových objektů v albertovském univerzitním areálu - Biocentra a Globcentra. Pražský Albertov je ústředním místem budoucího rozvoje excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

Biocentrum bude sdružovat špičkové odborníky v oborech genetiky, proteomiky, bioinformatiky, studia struktur biomolekul, biotechnologií, pokročilých zobrazovacích technologií, virologie, neurochemie, molekulárních patologií, pokročilých analytických metod a mnoha dalších oborů. Výzkumy v těchto oblastech mají velký potenciál pro uplatnění v medicíně a biotechnologiích.

Globcentrum bude zaměřeno na studium globálních změn, rizikových přírodních procesů, vlivu činnosti člověka na přírodu a krajinu a zároveň na sociální, ekonomické a demografické dopady těchto změn. Poznatky mohou být využívány pro praktickou aplikaci v oblastech, kde současná společnost čelí zásadním výzvám – pro řešení otázek potravinové a energetické bezpečnosti, populačních změn nebo mezinárodní migrace a k prevenci a snižování následků přírodních ohrožení.

Obě centra budou zároveň tvořit vynikající prostředí pro výuku v pregraduálním i postgraduálním stupni studia a stanou se i místem studentského života albertovského kampusu.

Během příštích čtyř let by měly být do projektu investovány na předinvestiční a investiční fázi, bez přístrojového vybavení, finanční prostředky ve výši 2,43 mld. korun.

Projekt Univerzity Karlovy Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum zahrnuje tři fakulty UK – Přírodovědeckou, 1. lékařskou a Matematicko-fyzikální, které patří k nejvýkonnějším vědeckým pracovištím v České republice a dosahují mnoha mezinárodně významných výsledků.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.