UK zahájila další etapu přípravy výstavby Kampusu Albertov

První zasedání monitorovacího výboru investiční akce Kampus Albertov dne 20. listopadu zahájilo formálně další etapu přípravy výstavby dvou nových objektů v albertovském univerzitním areálu - Biocentra a Globcentra. Pražský Albertov je ústředním místem budoucího rozvoje excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

Biocentrum bude sdružovat špičkové odborníky v oborech genetiky, proteomiky, bioinformatiky, studia struktur biomolekul, biotechnologií, pokročilých zobrazovacích technologií, virologie, neurochemie, molekulárních patologií, pokročilých analytických metod a mnoha dalších oborů. Výzkumy v těchto oblastech mají velký potenciál pro uplatnění v medicíně a biotechnologiích.

Globcentrum bude zaměřeno na studium globálních změn, rizikových přírodních procesů, vlivu činnosti člověka na přírodu a krajinu a zároveň na sociální, ekonomické a demografické dopady těchto změn. Poznatky mohou být využívány pro praktickou aplikaci v oblastech, kde současná společnost čelí zásadním výzvám – pro řešení otázek potravinové a energetické bezpečnosti, populačních změn nebo mezinárodní migrace a k prevenci a snižování následků přírodních ohrožení.

Obě centra budou zároveň tvořit vynikající prostředí pro výuku v pregraduálním i postgraduálním stupni studia a stanou se i místem studentského života albertovského kampusu.

Během příštích čtyř let by měly být do projektu investovány na předinvestiční a investiční fázi, bez přístrojového vybavení, finanční prostředky ve výši 2,43 mld. korun.

Projekt Univerzity Karlovy Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum zahrnuje tři fakulty UK – Přírodovědeckou, 1. lékařskou a Matematicko-fyzikální, které patří k nejvýkonnějším vědeckým pracovištím v České republice a dosahují mnoha mezinárodně významných výsledků.

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.