AS UK • foto: red. • 7. prosince 2012

Usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 7. prosince 2012

AS UK zdůrazňuje, že z požadavku kvality návrhu novely zákona o vysokých školách nelze slevovat pod záminkou údajné potřeby jeho rychlého projednání a omluvou nemůže být zejména snaha o dodržení harmonogramu formulovaného jako politické zadání.

Mají-li být obsahem nová nebo konkretizovaná řešení, je třeba je řádně projednat s celými vysokoškolskými reprezentacemi i v rámci širší akademické obce. Navržený harmonogram neumožňuje vytvoření návrhu, který by měl širokou a kvalifikovanou podporu akademické obce, a je proto nepřípustný.

V naposled předloženém materiálu kupříkladu chybí byť jen náznak zodpovědného řešení jednoho z kardinálních problémů, jímž je diverzifikace vysokých škol. Nezodpovědným je naopak pokus znovu otevírat otázku restrikce akademické samosprávy, jehož projevem je zejména omezování působnosti akademických senátů.

Je za hranicí troufalosti vracet do novely témata, která nedávno tak rozjitřila akademickou veřejnost.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.