Usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 7. prosince 2012

AS UK zdůrazňuje, že z požadavku kvality návrhu novely zákona o vysokých školách nelze slevovat pod záminkou údajné potřeby jeho rychlého projednání a omluvou nemůže být zejména snaha o dodržení harmonogramu formulovaného jako politické zadání.

Mají-li být obsahem nová nebo konkretizovaná řešení, je třeba je řádně projednat s celými vysokoškolskými reprezentacemi i v rámci širší akademické obce. Navržený harmonogram neumožňuje vytvoření návrhu, který by měl širokou a kvalifikovanou podporu akademické obce, a je proto nepřípustný.

V naposled předloženém materiálu kupříkladu chybí byť jen náznak zodpovědného řešení jednoho z kardinálních problémů, jímž je diverzifikace vysokých škol. Nezodpovědným je naopak pokus znovu otevírat otázku restrikce akademické samosprávy, jehož projevem je zejména omezování působnosti akademických senátů.

Je za hranicí troufalosti vracet do novely témata, která nedávno tak rozjitřila akademickou veřejnost.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.