Lucie Kettnerová • foto: red. • 10. prosince 2012

Nadace profesora Matějčka letos ocenila pět studentů psychologie

Blíží-li se počet konání určité akce pomalu číslu dvacet, dá se říci, že jde již o událost tradiční a osvědčenou. Nadace prof. Matějčka byla založena 1. 11. 1996 a každoročně uděluje ceny za nejlepší diplomové práce v oblasti dětské a vývojové psychologie. Letos si první cenu odnesla Mgr. Jana Draberová za práci Vnímaná akademická účinnost u žáků středních škol.

I letos proběhlo předání cen v rámci odborné konference, která byla tentokrát věnována odkazu profesora Matějčka a nad níž záštitu převzal rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl. Světově uznávaný dětský psycholog prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., by se v srpnu dožil devadesáti let.

Založením nadace, jež nese jeho jméno, se rozhodl profesor Zdeněk Matějček motivovat studenty Filozofické fakulty UK k tvorbě kvalitních diplomových prací z oblasti vývojové psychologie. Cena, spojená i s odměnou finanční, je určena diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na katedře psychologie FF v předchozím roce. Práce hodnotí rada nadace, již tvoří kromě odborníků z katedry psychologie také zástupce příbuzných, přátel a studentů prof. Matějčka. Vysoká kvalita nominovaných diplomových prací letos opět přiměla radu nadace ocenit pět studentů.

1. místo

Mgr. Jana Draberová, téma Vnímaná akademická účinnost u žáků středních škol

2. místo

Mgr. Tomáš Komárek, téma Psychologické aspekty prožívání flow u žáků Základní umělecké školy

3. místo

Mgr. Hana Brancuská, téma „Pozitivní aspekty“ dyslexie

4. místo

Mgr. Lenka Matoušková, téma Psychologické aspekty vztahu otce a dcery

5. místo

Mgr. Kateřina Tomanová, téma Domácí příprava žáků mladšího školního věku na školu

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.