30. ledna 2013

Švédský virolog Norrby převzal čestný doktorát UK

Přední světový virolog Erling Norrby převzal 30. ledna čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa za celoživotní dílo v oblasti medicíny. Na návrh vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy mu ji ve Velké aule Karolina předal promotor profesor Vladimír Vonka.

Profesor Erling Norrby, bývalý děkan Lékařské fakulty Karolinska Institutet, sekretář Royal Swedisch Academy of Science a dlouhodobý člen nobelovských výborů zasvětil svůj život virologii a preventivní medicíně. Významný virolog patří mezi ty, kteří v druhé polovině dvacátého století nejvíce ovlivnili vývoj této vědní disciplíny. Jeho výzkumná práce s adenoviry se stala modelem následujících výzkumů ultrastruktury virových částic. Ovšem asi nejdůležitější jsou jeho výzkumy viru spalniček. Kromě viru spalniček a adenovirů byly předmětem jeho zájmu i respiratory syncitial virus a další paramyxoviry, poxviry a lidský retrovirus HIV-1. Ve všech případech přinesla jím vedená výzkumná práce nové poznatky o imunobiologii těchto virů, z nichž některé lze označit za objevy. V roce 1986 byl organizátorem první vědecké konference o AIDS.


Během svého života profesor Norrby publikoval na 308 experimentálních prací a 14 přehledových článků a zpráv. Celkem 116 jeho prací vyšlo v žurnálech s impakt faktorem vyšším než 3,4. O jeho vědeckém věhlasu svědčí mimo jiné i Norrbyho aktivní účast ve výborech udělujících Nobelovy ceny a jeho zvolení stálým sekretářem Royal Swedish Academy of Science, jedné z nejvýznamnějších vědeckých institucí.


Mimořádně značný je jeho přínos mezinárodní vědecké spolupráci. Od zrodu samostatné Virologické sekce při International Association of Microbiological Societes byl velmi aktivní při organizaci její činnosti včetně mezinárodních kongresů. Působil ve virologické sekci a jako poradce zahraničních vědeckých institucí v USA, Japonsku, Jižní Koreji a Nizozemsku. Po ukončení aktivní výzkumné práce se začal zabývat dějinami vědy. Stal se pracovníkem Centra pro historii vědy při Royal Swedish Academy of Sciences.Laudatio děkana 3. lékařské fakulty UK u příležitosti udělení čestného doktorátu lékařských věd prof. NorrbymuVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.