Martin Dekarli získal Bolzanovu cenu za práci o Janu Husovi

Bolzanovu cenu za rok 2012 v kategorii společenskovědní získal Mgr. Martin Dekarli, Th.D., za disertační práci s názvem Myslet církev a svobodu. Prolegomena k Husově eklesiologii a morální teologii, kterou obhájil na Husitské teologické fakultě UK.

Doktor Martin Dekarli a rektor UK profesor Václav Hampl (zleva)

Doktor Martin Dekarli a rektor UK profesor Václav Hampl (zleva)

Můžete nám představit svou práci, za kterou jste získal Bolzanovu cenu?

Mým záměrem bylo zrekonstruovat pojetí církve (čili teorii společnosti) a některé morálně teologické aspekty – jako je teorie poslušnosti a jednání – v celém kanonickém literárním díle mistra Jana Husa. Podařilo se mi v obou otázkách prokázat nejenom Husovu úzkou návaznost na dílo Johna Wyclifa, ale i některé subtilní a podstatné odlišnosti. Problematika vlivu Johna Wyclifa na dílo Jana Husa se u nás stala součástí politického diskurzu, v jehož pozadí stály také spory mezi Čechy a Němci.

Někteří dřívější němečtí historikové zastávali stanovisko nepůvodnosti Husova myšlení či husitství. Naproti tomu čeští historikové ve stopách Františka Palackého a Tomáše Garrigua Masaryka obhajovali Husovu původnost. Pomocí současných hermeneutických metod jsem v obou zvolených okruzích ukázal podobu fenoménu transformativní recepce. Konkrétně: jakým způsobem Hus jako implicitní čtenář mnoha Wyclifových děl pracuje s tímto textovým materiálem.

V první části jsem detailním způsobem odkryl Husovy názory na církev a společnost, ve druhé části své práce jsem se zaměřil na morální teologii (teorie poslušnosti a jednání). V této partii jsem zdůvodnil motivace a teoretické postoje, které v kritických letech 1409 až 1415 vedly Jana Husa k odmítnutí papežské poslušnosti. Ukázal jsem, že Husův neoblomný existencionální postoj, který skončil jeho tragickým upálením, vychází z jeho teoretických názorů a jejich dodržování. Kromě toho jsem v úvodních partiích sledoval některé křivky vývoje raného myšlení české reformace, například vliv Matěje z Janova, a recepci Wyclifova myšlení na pražské univerzitě na přelomu čtrnáctého a patnáctého století. V příloze jsem připravil i historicko-kritickou edici pražské kvestie o platonských ideách jednoho z německých nominalistických mistrů.

Byl jste překvapen, když vám přišlo oznámení o tom, že letošním laureátem Bolzanovy ceny se stáváte právě vy?

Musím říci, že ano, má práce byla dosud hodnocena především v zahraničí, protože jsem poslední dva roky strávil na různých zahraničních univerzitách. Díky tomu jsem měl více školitelů z řad zahraničních vědců. Ve Freiburgu im Breisgau mě vedli profesor Peter Walter a profesor Maarten J. F. Hoenen, v Kolíně nad Rýnem profesor Andreas Speer, v Mnichově profesor Thomas Ricklin. Byla to velmi úspěšná mezinárodní spolupráce a každý ze školitelů k mému disertačnímu projektu přistupoval svým osobitým způsobem. Myslím si, že toto vše se v mé práci samozřejmě projevilo.

Jak přistupují k práci zahraniční vědci?

Největší rozdíl oproti českému prostředí je skutečná důkladnost v přístupu k materiálu, v metodologii a v práci s literaturou. Doktorand musí pracovat se širokým aparátem nejenom sekundární literatury. Třeba v Mnichově ještě kladli důraz na preciznost, snažili se mě vést k vnímání souvislostí v širším historickém i současném kontextu a uvědomovat si rozdíl mezi současností a minulostí.

Čemu byste se rád věnoval ve svém výzkumu v budoucnu?

Nyní přepracovávám svou disertační práci do knižní podoby a rád bych ji publikoval. Pokud budu mít možnost, chtěl bych se detailněji zabývat nominalistickým myšlením na pražské univerzitě ve čtrnáctém století, především recepcí textů Jana Buridana a Marsilia z Inghenu. Jedná se o období před působením Jana Husa, které je doposud badatelsky v podstatě nezpracované.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.