Profesor Hynie obdržel pamětní medaili Univerzity Karlovy

Ve čtvrtek 28. března byla na vědecké radě UK udělena zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Sixtovi Hyniemu, DrSc., při příležitosti jeho významného životního jubilea. Medaili převzal z rukou rektora UK profesora Václava Hampla za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru farmakologie a propagaci české vědy v zahraničí.

Profesor Sixtus Hynie převzal z rukou rektora UK profesora Václava Hampla medaili za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru farmakologie a propagaci české vědy v zahraničí

Profesor Sixtus Hynie převzal z rukou rektora UK profesora Václava Hampla medaili za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru farmakologie a propagaci české vědy v zahraničí

„Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc., jehož práce a vědecká činnost jsou uznávány nejen u nás, ale i v zahraničí, patří mezi významné osobnosti univerzity, které svým působením v oblasti vědecké i pedagogické přispívají nepochybně k jejímu rozvoji a dobrému jménu,“ odůvodnil návrh na udělení medaile profesor Aleksi Šedo, děkan 1. lékařské fakulty UK.

Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc., promoval v roce 1958 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, v roce 1963 obhájil a získal vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd, v r. 1968 habilitoval v oboru farmakologie, v roce 1976 byl jmenován docentem, v roce 1978 získal vědeckou hodnost doktora lékařských věd a v roce 1985 byl jmenován profesorem pro obor farmakologie.

V letech 1958–1961 působil prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc., ve Farmakologickém ústavu 1. LF UK jako asistent, od roku 1961–1968 jako odborný asistent, v letech 1968–1985 jako docent a od r. 1985 jako profesor. Od r. 1990–1997 byl přednostou Farmakologického ústavu 1. LF UK, nyní pracuje jako profesor v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN.






Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování




Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.