Lucie Kettnerová • foto: ÚKAR FF UK • 24. dubna 2013

Shořelý antický archiv vydal své tajemství. Dvacet hliněných pečetí s otisky gem

Ústavu pro klasickou archeologii FF UK se podařil unikátní nález. Nejvýznamnější objev loňské sezony, který uskutečnila česko-bulharská expedice v řeckém emporiu Pistiros v Bulharsku, byl ale plně objasněn až nyní po očištění a konzervaci v laboratoři. Jedná se o soubor dvaceti hliněných pečetí nesoucích otisky gem, jejichž výjevy reflektují figurální typy klasického řeckého sochařství.

Nález čítá soubor dvaceti hliněných pečetí nesoucích otisky gem, jejichž výjevy reflektují figurální typy klasického řeckého sochařství

Nález čítá soubor dvaceti hliněných pečetí nesoucích otisky gem, jejichž výjevy reflektují figurální typy klasického řeckého sochařství

„Na zadní straně se dochovaly stopy šňůrek, kterými byly zřejmě připevněny k dnes již nedochovaným dokumentům psaným na papyru. Podobné nálezy jsou sice známy i odjinud, např. z Délu, ale vesměs až z helénistické doby,“ upozorňuje prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

Pistirský archiv byl zničen při požáru města, který způsobil vojenský útok okolo roku 310 př. Kr., jenž souvisel s tehdejšími spory mezi diadochy, generály Alexandra Velikého, jež si rozdělili jeho říši, a patří tak k nejstarším svého druhu.

„K dalším unikátním objevům patří zlomek nádoby z litého a broušeného skla. Jedná se o nejstarší exemplář svého druhu, s paralely donedávna známými až z helénismu. Překvapením je také hliněná lampa s vyrytou řeckou alfabetou, zřejmě učební pomůcka, a zlomky pozdně antických šperků, které se dostaly do Pistiru v době stěhování národů, snad při pokusu o hledání pokladů v tehdy ještě zčásti stojících ruinách,“ pokračuje s popisem profesor Bouzek.

Nové nálezy, jakož i další studie z Pistiru, budou publikovány ve svazku Pistiros V. Excavations and Studies, který má vyjít ve vydavatelství FF UK ještě v tomto roce. „Analýza a zpracování dosavadních nálezů bude pokračovat během letošní sezony, nicméně kontinuita archeologického průzkum lokality a jejího zázemí je plánována i do dalších let,“ dodává doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., nový ředitel Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.