Shořelý antický archiv vydal své tajemství. Dvacet hliněných pečetí s otisky gem

Ústavu pro klasickou archeologii FF UK se podařil unikátní nález. Nejvýznamnější objev loňské sezony, který uskutečnila česko-bulharská expedice v řeckém emporiu Pistiros v Bulharsku, byl ale plně objasněn až nyní po očištění a konzervaci v laboratoři. Jedná se o soubor dvaceti hliněných pečetí nesoucích otisky gem, jejichž výjevy reflektují figurální typy klasického řeckého sochařství.

Nález čítá soubor dvaceti hliněných pečetí nesoucích otisky gem, jejichž výjevy reflektují figurální typy klasického řeckého sochařství

Nález čítá soubor dvaceti hliněných pečetí nesoucích otisky gem, jejichž výjevy reflektují figurální typy klasického řeckého sochařství

„Na zadní straně se dochovaly stopy šňůrek, kterými byly zřejmě připevněny k dnes již nedochovaným dokumentům psaným na papyru. Podobné nálezy jsou sice známy i odjinud, např. z Délu, ale vesměs až z helénistické doby,“ upozorňuje prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

Pistirský archiv byl zničen při požáru města, který způsobil vojenský útok okolo roku 310 př. Kr., jenž souvisel s tehdejšími spory mezi diadochy, generály Alexandra Velikého, jež si rozdělili jeho říši, a patří tak k nejstarším svého druhu.

„K dalším unikátním objevům patří zlomek nádoby z litého a broušeného skla. Jedná se o nejstarší exemplář svého druhu, s paralely donedávna známými až z helénismu. Překvapením je také hliněná lampa s vyrytou řeckou alfabetou, zřejmě učební pomůcka, a zlomky pozdně antických šperků, které se dostaly do Pistiru v době stěhování národů, snad při pokusu o hledání pokladů v tehdy ještě zčásti stojících ruinách,“ pokračuje s popisem profesor Bouzek.

Nové nálezy, jakož i další studie z Pistiru, budou publikovány ve svazku Pistiros V. Excavations and Studies, který má vyjít ve vydavatelství FF UK ještě v tomto roce. „Analýza a zpracování dosavadních nálezů bude pokračovat během letošní sezony, nicméně kontinuita archeologického průzkum lokality a jejího zázemí je plánována i do dalších let,“ dodává doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., nový ředitel Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.