red. • foto: red. • 30. dubna 2013

Rektor UK: pomáháme FSV s obnovou infrastruktury

„Hned v úterý započnou opravy rozbitých oken a vyvrácených vrat, aby bylo možné objekt chránit před neoprávněným vniknutím. Jedná se také o zajištění náhradních prostor pro obnovení výuky,“ říká v rozhovoru pro časopis iForum rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl. Ten hned v pondělí odpoledne osobně zkontroloval stav budovy Fakulty sociálních věd UK, kterou poničila tlaková vlna způsobená explozí plynu v ulici, v níž se fakulta nachází.

Pane rektore, jak jste reagoval na pondělní nešťastnou událost?

Když jsem se informaci kolem 10.45 dozvěděl, mým prvním instinktem bylo se na místo navzdory nabitému programu ihned vypravit. Zjistil jsem nicméně, že v tu dobu už byl pan děkan Končelík naopak na cestě za mnou. Dal jsem tedy přednost důkladnému probrání situace a potřebných dalších kroků u jednacího stolu a s poznámkovými bloky na rektorátu UK. Přiznávám, že se mi nesmírně ulevilo, když v tu dobu už začínalo být zřejmé, že nikdo ze studentů ani zaměstnanců UK zřejmě neutrpěl těžká zranění s vážnými následky, jakkoliv mám opravdu hodně daleko k tomu brát mnohočetná řezná (nebo spíš sečná) poranění i v oblasti hlavy a obličeje na lehkou váhu. Přesto když jsem později zdemolované prostory viděl, nemohl jsem se ubránit silnému pocitu, že všichni, kdo v nich v osudný okamžik byli, mohou mluvit o druhém narození.

Na první společné schůzce s panem děkanem a tajemníkem fakulty a kvestorem UK jsme důkladně probrali v tu chvíli dostupné informace, ubezpečili se, že naši studenti a zaměstnanci jsou bez těžkých zranění v péči zdravotníků, a následně jsme probrali konkrétní praktické kroky jak řešení situace poničené budovy a lidí, kteří byli událostí bezprostředně zasaženi, tak i přípravy krizového řízení dalšího chodu fakulty tváří v tvář dočasnému vyřazení nemalé části její infrastruktury.

Jaké budou vaše následující kroky k co nejrychlejšímu stabilizování situace v budově Hollaru?

Společně s částí vedení fakulty jsem budovu Hollaru v pondělí odpoledne navštívil. Se zástupci policie se na místě řešila domluva ohledně vyzvednutí osobních věcí, které studenti a zaměstnanci vzhledem k nutnosti velmi rychlé evakuace zanechali v učebnách a kancelářích. Vyzvednutí zajistí vedení fakulty v úterý ráno a dopoledne, vydávání majitelům bude probíhat následně, pravděpodobně v Jinonicích.

Hned v úterý také započnou opravy rozbitých oken a vyvrácených vrat, aby bylo možné objekt chránit před neoprávněným vniknutím. Nepochybně nás čeká kvantifikace rozsahu škod a posouzení statiky budovy. Velmi důležitou informací pro nás bude i přesné statické posouzení sousední budovy (v té bylo epicentrum výbuchu a nepochybně je mnohem více poškozena než Hollar). Její jedna vysoká stěna totiž ohraničuje dvůr Hollaru, a její případná nestabilita by byla pro obnovení provozu v Hollaru nejspíš zásadním problémem. Stále samozřejmě platí informace, že budova Hollaru je z bezpečnostních důvodů uzavřena, týká se to všech pracovníků i studentů.

Klíčové aktivity z hlediska chodu fakulty (připomínám, že v budově je také sídlo děkanátu) se už přesouvají zejména do Jinonic, z malé části také na rektorát UK. Jedná se také o zajištění náhradních prostor pro obnovení výuky. Prosím všechny, aby sledovali web fakulty i web UK, kde budeme přinášet aktuální informace o vývoji.

Děkujeme, pane rektore, za tento aktuální rozhovor. Časopis iForum se bude tématu pochopitelně věnovat i v dalších dnech…

Děkuji též, jen bych ještě rád vyjádřil svou podporu všem zraněným. Moc držím palce, ať se zranění rychle, dobře, a pokud možno s minimem bolesti hojí. Velmi rozumím všem, kteří vyvázli sice nezraněni, ale velmi otřeseni. Děkuji také všem z FSV za to, že evakuace proběhla bezproblémově. A nemusím snad ani dodávat, že jsem vděčný i za to, že policie, záchranáři a hasiči odvedli výbornou práci.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.