24. května 2013

Usnesení AS UK ze dne 24. května 2013 k jmenování doc. Putny profesorem

AS UK zcela podporuje stanovisko rektora UK zveřejněné po schůzce s prezidentem Zemanem.

AS UK vyjadřuje zklamání nad tím, jak rychle dokázal ministr školství, mládeže a tělovýchovy ustoupit vnějším tlakům a navrhnout změnu v připravované novele zákona o vysokých školách. Zveřejněný záměr zásadně změnit proces jmenování profesorů je v přímém rozporu s dohodou, kterou se podařilo mezi reprezentacemi vysokých škol a ministerstvem dosáhnout. Postup ministerstva v celé kauze vyvolává pochybnosti o tom, zda bude schopno v dalším legislativním procesu hájit pracně dosažený kompromis. 

AS UK proto důrazně vyzývá, aby případné návrhy na změny legislativy upravující vysoké školství byly otevřeně projednány se zákonnými reprezentacemi vysokých škol a nebyly omezovány předem stanovenými výsledky.

AS UK podporuje usnesení AS FHS UK ze dne 23. května 2013 k okolnostem jmenování doc. Martina Putny profesorem.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.