Petra Köpplová • foto: Senát Parlamentu ČR • 27. května 2013

Emeritní rektor UK Radim Palouš převzal ocenění Společnosti pro vědu a umění

První polistopadový rektor Univerzity Karlovy profesor Radim Palouš a bývalý děkan ETF UK a ředitel Centra biblických studií profesor Petr Pokorný převzali 23. května ocenění udílené Společností pro vědu a umění. Slavnostnímu aktu byl v sídle Senátu přítomen i současný rektor UK profesor Václav Hampl.

Společnost pro vědu a umění

uděluje ocenění za uměleckou a vědeckou činnost a propagaci české kultury a vědy v cizině již od roku 2002. U jejího zrodu stáli koncem 50. let významní čeští a slovenští krajané žijící v USA jako např. dirigent Rafael Kubelík a klavírista Rudolf Firkušný.

Posláním této neziskové a nepolitické organizace je navazování a udržování kontaktů mezi vědci, umělci, studenty a dalšími lidmi, kteří mají osobní, rodinný nebo profesní vztah k České republice nebo Slovensku.

Mezi letošní laureáty společnost vybrala následující osobnosti:

Prof. Marek Kopelent – hudební skladatel a vysokoškolský pedagog

Prof. Jiří Krejčík – režisér

Vladimír Morávek – režisér

Prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c. – filozof, politolog a sociolog

Doc. JUDr. Petr Pithart – právník, historik, politolog a politik

Prof. ThDr. Petr Pokorný DrSc., dr. h. c. – teolog, filozof, biblista, historik a vysokoškolský pedagog

Jana Preissová – herečka

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. – historik umění

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.