31. května 2013

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. je zástupcem vedoucího Ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Své odborné zájmy dělí mezi pedagogiku, psychologii a medicínu.

Zabývá se v pedagogické psychologii komunikací a interakcí, styly učení u žáků a studentů, sociálním klimatem školní třídy, učitelovým pojetím výuky a žákovým pojetím učiva. V medicínské oblasti se zabývá komunikací mezi lékařem a pacientem, pacientovým subjektivním pojetím zdraví a nemoci, strachem a bolestí u dětských pacientů, zvládáním zátěžových situací u zdravotnických pracovníků a dětských pacientů, kvality života dětí a dospívajících.

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. je členem Českomoravské psychologické společnosti, Asociácie školskej psychológie SR a ČR (2. místopředseda), Společnosti pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví České lékařské společnosti J.E. Purkyně, České asociace pedagogického výzkumu, Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J.E. Purkyně (člen výboru).

Zároveň působí jako člen zahraničních vědeckých společností: International School Psychology Association, International Association for the Study of Pain.

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. je též členem pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii, Akreditační komise vlády ČR, člen komise MŠMT ČR pro udělování cen vynikajícím studentům a absolventům, člen poradního sboru Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR v Praze. Je členem vědeckých rad Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Pedagogické fakulty UK v Praze, Fakulty sociálních studií MU v Brně, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislavě a oborové rady hygieny a preventivního lékařství, oborové rady sociální farmacie FaF UK v Hradci Králové, oborové rady oborové rady pedagogiky PedF MU Brno. Působí v redakční radě časopisů Pedagogika, Školský psychológ a Ošetřovatelství.

Profesor je autorem a spoluautorem několika významných odborných publikací (Styly učení u žáků a studentů, Dítě a bolest, Učitelovo pojetí, Anglicko-slovenský pedagogický slovník. Komunikace ve škole, Pedagogický slovník).
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.