red. • foto: red. • 11. června 2013

Devatenáct profesorů UK převzalo v Karolinu jmenovací dekrety

Devatenáct profesorů Univerzity Karlovy převzalo 11. června ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety z rukou prezidenta Miloše Zemana a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy. Jmenovacího aktu se zúčastnilo celkem 58 profesorů z celkového počtu 66 jmenovaných.

V historických prostorách univerzity přivítal přítomné rektor UK profesor Václav Hampl. Ten ve svém krátkém projevu vyzdvihl Karolinum jako symbol akademické samosprávy a svobod, znovunabytých po listopadu 1989. „Jmenováním,“ oslovil rektor profesory, „získáváte mimo jiné i zodpovědnost za další rozvoj svých oborů, a to nejen v českém, ale i mezinárodním měřítku. Jsem přesvědčen, že se všech 66 profesorek a profesorů, kteří letos v červnu budou zde v Karolinu jmenováni, zhostí této odpovědnosti se ctí,“ uvedl.

Podle ministra školství Petra Fialy tradice a způsob jmenování profesorů v Karolinu odpovídá představě obecného významu profesora pro českou společnost. „Funkci profesora nesmíme redukovat na vědecký výkon, ale naopak autority, které získáním této hodnosti nabývá, musí využít ve prospěch vzdělání svých studentů. Nemůžeme připustit, aby rozhodující roli ve výuce měli začínající pedagogové a profesor jen zpovzdálí manažersky pozoroval,“ uvedl v projevu Fiala.

Ministr uvedl také tři úkoly, které podle něj před profesory stojí: měli by být excelentní vědci, vynikající pedagogové a na veřejnosti viditelní intelektuálové. „Nezapomínejte na společenskou zodpovědnost, kterou díky své autoritě máte,“ apeloval Fiala na profesory: „Není možné, aby veřejnou debatu opanovaly povrchní názory, rychlá řešení a momentální nálady,“ uvedl a vyzval profesory, aby obohatili veřejný prostor svými poznatky a názory v tradici intelektuálů první poloviny minulého století.

„Základním kritériem pro vysokoškolské profesory je to, do jaké míry se jim podaří vštípit svým studentům hluboký zájem o vědní obor. Zda najdou důstojné pokračovatele, kteří půjdou v jejich stopách, byť by v některých případech hlásali odborné názory odlišné od názorů svých učitelů,“ uvedl základní předpoklad profesorského úspěchu prezident. „Nemá-li vysokoškolský profesor životní moudrost, nikdy nemůže dlouhodobě inspirovat studenty.“ Zeman také popřál profesorům to, „co je v životě nejcennější – být užitečný nejen sobě, ale především těm druhým.“

Slavnostního předání v Karolinu se s ohledem na Zemanův postup při jmenování profesora Putny neúčastnil rektor českobudějovické Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer. Literární historik Martin Putna převezme z rukou ministra školství profesorský diplom v prostorách Karolina 25. června v 10 hodin.

Seznam profesorů UK, kteří převzali 11. 6. 2013 jmenovací dekret v Karolinu:

doc. MUDr. Jiří FERDA, Ph.D.

pro obor: radiologie


doc. Ing. Mgr. Jan FROUZ, CSc.

pro obor: environmentální vědy


doc. MUDr. Jiří GALLO, Ph.D.

pro obor: ortopedie


doc. MUDr. Jan HARRER, CSc.

pro obor: kardiochirurgie


doc. RNDr. Vladimír HOLÁŇ, DrSc.

pro obor: imunologie


doc. PhDr. Martin KOVÁŘ, Ph.D.

pro obor: světové dějiny a obecné dějiny


doc. MUDr. Boris KREUZBERG, CSc.

pro obor: radiologie


doc. Pavel LIPAVSKÝ, CSc.

pro obor: fyzika – teoretická fyzika


doc. MUDr. Jan MALÍK, CSc.

pro obor: vnitřní nemoci


doc. MUDr. Jan MAREK, Ph.D.

pro obor: vnitřní nemoci


doc. MUDr. Jaromír MYSLIVEČEK, Ph.D.

pro obor: lékařská fyziologie


doc. MUDr. Stanislav POPELKA, CSc.

pro obor: ortopedie


doc. PharmDr. Emil RUDOLF, Ph.D.

pro obor: lékařská biologie


doc. MUDr. Romana RYŠAVÁ, CSc.

pro obor: vnitřní nemoci


doc. MUDr. Jiří ŘEHÁK, CSc., FEBO

pro obor: oční lékařství


doc. RNDr. Luděk SÝKORA, Ph.D.

pro obor: sociální geografie a regionální rozvoj


doc. MUDr. Antonín ŠIMŮNEK, CSc.

pro obor: stomatologie


doc. PhDr. Milan TVRDÍK, CSc.

pro obor: germánské jazyky a literatury

doc. RNDr. Eva ZAŽÍMALOVÁ, CSc.

pro obor: anatomie a fyziologie rostlin


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.