11. června 2013

Projev rektora prof. Václava Hampla na jmenování profesorů v Karolinu 11. června 2013

Vážený pane prezidente, vážený pane ministře, Magnificence, milé docentky, milí docenti, vážení hosté,

dovolte, abych vás přivítal na půdě staroslavného Karolina, historického místa, které je nezpochybnitelným symbolem akademické samosprávy a akademických svobod znovunabytých po listopadu 1989.

UK již tradičně hostí slavnostní předávání profesorských dekretů. Dektretů osvědčujících nejvyšší vědeckou a pedagogickou kvalifikaci, kterou lze v této zemi získat a jež je zcela oprávněně širokou společností uznávána a ceněna. Všichni jste, milé docentky a milí docenti, prošli korektním a velmi náročným odborným řízením a zevrubným posouzením své dosavadní vědecké, výzkumné, tvůrčí a pedagogické činnosti, na základě které vědecké rady univerzit rozhodly o tom, že máte být jmenováni profesory. Tímto jmenováním získáváte mimo jiné i zodpovědnost za další rozvoj svých oborů, a to nejen v českém, ale i mezinárodním měřítku. Jsem přesvědčen, že se všech 66 profesorek a profesorů, kteří letos v červnu budou zde v Karolinu jmenováni, zhostí této odpovědnosti se ctí. Dovolte mi, abych vám k tomu popřál mnoho sil a úspěchů.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.