Helena Stinglová, red. • foto: red. • 21. června 2013

K šedesátinám FTVS zahrálo Vivaldianno pod taktovkou Jaroslava Svěceného

V první letní den oslavila jedna z nejmladších fakult univerzity – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK – šedesátileté výročí svého založení. Na slavnostní shromáždění Vědecké rady a Akademického senátu FTVS UK, které se konalo v pátek 21. června ve Velké aule Karolina, zavítali při příležitosti oslav Jaroslav Svěcený a Michal Dvořák s multižánrovým projektem Vivaldianno. Vedle nich přišli fakultě popřát rektor UK profesor Václav Hampl i její absolventi a olympijští vítězové Věra Čáslavská a Martin Doktor.

Na slavnosti všechny přítomné přivítal děkan FTVS UK docent Vladimír Süss, který zrekapituloval dějiny posledních šedesáti let ve spojitosti se vznikem fakulty. Popsal také, kterým směrem se chce fakulta orientovat do budoucna. „Za velmi důležité považujeme upevňování a zkvalitňování našich vztahů jak s vedením Univerzity Karlovy, tak i s ostatními fakultami univerzity a s organizacemi, ve kterých nalézají uplatnění absolventi našich oborů. Svědčí o tom rozvíjející se spolupráce s Českým olympijským výborem, s Českou unií sportu, jednotlivými sportovními svazy a dalšími organizacemi působícími na tomto poli. Samozřejmě nelze nepřipomenout pracoviště v nemocnicích a na klinikách, která jsou důležitá pro praxe našich studentů fyzioterapie,“ zdůraznil děkan.

Ve svém projevu připomněl i řadu významných osobností, které absolvovaly FTVS UK, mj. zmínil Věru Čáslavskou, Martina Doktora či Slavomíra Lenera i loňské olympijské vítěze Miroslavu Knapkovou a Davida Svobodu.

Jako první popřál fakultě k jejímu významnému jubileu rektor UK profesor Václav Hampl. „Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy má za sebou dlouhou cestu, cestu, která je doprovázena zlatými, stříbrnými a bronzovými medailemi i úspěchy v oblasti vědy a výzkumu a zdobena úspěchy absolventů,“ podotkl rektor. „Do dalších let, desetiletí a staletí přeji Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy mnoho zdaru, spoustu pro sport nadšených a talentovaných studentů, pilných pedagogů a neméně vědecko-výzkumných úspěchů a světových rekordů,“ popřál fakultě profesor Hampl.

Na slavnost dorazila řada významných hostů, vedle dalších náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro sport a mládež Jan Kocourek, zástupce Českého olympijského výboru, absolvent fakulty a olympijský vítěz Martin Doktor nebo děkan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislavě profesor Miroslav Holienka. Popřát fakultě přišla také sedminásobná olympijská vítězka a absolventka FTVS UK Věra Čáslavská. Na památku výročí dostalo na čtyři desítky osobností spojených s fakultou pamětní medaile FTVS UK.

U příležitosti jubilea fakulta také pořádala dvanáctý ročník Českých akademických her, které se uskutečnily minulý týden. V rámci oslav se tento týden konala i vědecká konference Pohybové aktivity ve vědě a praxi. Na páteční slavnostní shromáždění navíc navázalo setkání absolventů FTVS UK v areálu fakulty.

Jak vznikala Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Vznik FTVS nebyl jednoduchý. Odborné diskuse i politická snaha o založení tělovýchovné vysoké školy probíhaly však již ve 30. letech 20. století. Vzdělávání učitelů tělesné výchovy i trenérů bylo úzce provázáno s Univerzitou Karlovou. Učitelé tělocviku na středních školách se připravovali v českých a německých vzdělávacích kurzech, které nahrazovaly řádné vysokoškolské vzdělání.

„Pražský kurz vedl od roku 1926 prof. MUDr. Karel Weigner. Posluchači kurzu studovali zároveň druhý obor na Filozofické nebo Přírodovědecké fakultě univerzity. V kurzech externě přednášeli zkušení učitelé tělocviku ze středních škol a někteří vysokoškolští pedagogové. Nejvíce pociťovali učitelé a posluchači kurzu absenci vlastních tělovýchovných zařízení, byli totiž odkázáni na učebny a sportoviště lékařské fakulty a středních škol,“ přibližuje začátky proděkan FTVS UK pro rozvoj PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Po roce 1948 se tělovýchova a sport staly silně podporovanou oblastí. V roce 1953 tak byl víceméně neobvyklou cestou (vládním nařízením) založen Institut tělesné výchovy a sportu jako samostatná vysoká škola. V roce 1959 se institut stal součástí UK, o šest let později pak přijal název Fakulta tělesné výchovy a sportu, který je platný dodnes.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.