Helena Stinglová • foto: Filip Čapek, Th.D. • 11. července 2013

Léto v Izraeli. Studenti míří objevovat historii do nové archeologické lokality

Šestici studentů Evangelické teologické fakulty UK se naskytla mimořádná příležitost. V létě vyjedou společně s prorektorem UK docentem Martinem Prudkým a doktorem Filipem Čapkem do Izraele, aby se podíleli na výzkumu v archeologické lokalitě Tel Azeka pořádaném mezinárodním konsorciem The Lautenschläger Azekah Excavation Project.

Práci na vykopávkách komplikuje horké a slunečné počasí

Práci na vykopávkách komplikuje horké a slunečné počasí

V Izraeli v oblasti západní Šefely byl v loňském roce znovu po více než sto letech obnoven výzkum v archeologické lokalitě Tel Azeka, kde se ve starověku nacházela pevnost, která byla strategickým hraničním místem a důležitým hospodářským centrem Judského království (10. až 6. století před naším letopočtem).

O místo se zajímali archeologové již na konci devatenáctého století, kdy odkryli s pomocí tehdy dostupných postupů část telu (tel je označení pro uměle navršený kopec, který vznikl postupným budováním, osidlováním a opevňováním vybraného místa). Na místo se vrátili jejich kolegové znovu až v roce 2009, kdy uskutečnili předběžný výzkum, a vloni zahájili vykopávky.

„O existenci Azeky se ví ze starověkých asyrských a hebrejských textů. Předpokládá se, že město zničili Asyřané na konci osmého a pak Novobabylóňané na začátku šestého století před naším letopočtem. Překvapivé je, že se z tohoto období v Azece zatím moc nenašlo. Byla ale nalezena řada předmětů z předchozího i následujícího období, tedy ze střední a pozdní doby bronzové a pak z doby hasmoneovské,“ nastínil dosavadní průběh vykopávek v Izraeli doktor Čapek, který se do archeologických prací zapojí se svou skupinou ve druhé polovině července. V lokalitě bude jeho tým působit po čtyři týdny.

Vedle nich budou na místě pracovat odborníci a studenti různých institucí napříč celým světem včetně institucí z Austrálie, Asie a Severní Ameriky. Univerzita Karlova je prostřednictvím kontaktů navázaných ETF UK první východoevropskou institucí, jež se na projektu podílí.

Letecký pohled na Azeku

Letecký pohled na Azeku

Všechny účastníky čeká na Blízkém východě pro tamní podmínky obvyklý denní režim. Vzhledem k horkému počasí začíná pracovní den na archeologickém nalezišti už okolo čtvrté ranní, mezi druhou až čtvrtou hodinou odpoledne následuje siesta. Vpodvečer účastníci výzkumu zpracují nalezené materiály, večer je pak čeká řada přednášek. „Přednášek se ujmou odborníci z celého světa a zaměří se na archeologii, geografii, biblické dějiny a interpretaci starověkých textů,“ upozornil doktor Čapek. Od čtvrtečního do sobotního večera budou mít studenti volno, během nějž budou moci navštívit třeba nedaleký Jeruzalém.

Kdo ze studentů UK se dostane do týmu, který vyjede v létě do Izraele, se rozhodovalo ve výběrovém řízení, jež probíhalo v první polovině tohoto roku. „Přednost dostali studenti v magisterském či doktorském stupni studia se zaměřením na oblast biblistiky a se znalostí hebrejštiny. Podmínkou bylo také prostudovat vymezenou literaturu. Všichni vybraní studenti se v dané tematice velmi dobře orientují a někteří se již zúčastnili archeologických kampaní v minulosti,“ podotkl doktor Čapek.

Nakonec uspěla šestice studentů, mezi nimi i RNDr. et Bc. Jana Křížová, která nyní studuje v magisterském cyklu studia evangelickou teologii na ETF UK. Zároveň je však doktorkou přírodních věd a odbornicí na magnetometrii (geofyzikální metoda, kterou využívají archeologové). Tyto své znalosti využije i při výzkumu v Azece, kde bude provádět doplňkové měření s přístroji, které budou dovezeny z České republiky.

Své poznatky a zkušenosti z Izraele budou studenti následně prezentovat na kolokviu na Evangelické teologické fakultě UK, které se uskuteční během zimního semestru. Jako host přijede také profesor Oded Lipschits z Univerzity Tel Aviv, který je hlavním vedoucím celé kampaně.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.