Helena Stinglová • foto: red., Mgr. David Kohout • 15. července 2013

Na Právnické fakultě přednášel předseda Nejvyššího soudu USA John G. Roberts

Již deset let míří studenti americké South Texas College of Law na začátku léta na Právnickou fakultu UK, kde se pravidelně koná letní vzdělávací program. Letos měli studenti mimořádnou příležitost navštěvovat i přednášky předsedy Nejvyššího soudu USA Johna G. Robertse.

Při příležitosti desetiletého výročí úspěšného pořádání letní školy na Právnické fakultě ve spolupráci se South Texas College of Law se v pondělí 1. července konalo slavnostní setkání ve Velké aule Karolina, kterým provázel hosty proděkan Právnické fakulty profesor Milan Damohorský. Na slavnost dorazili vedle zástupců obou vysokých škol a jejích studentů také nejvyšší představitelé české justice či americký velvyslanec v České republice Norman L. Eisen.

Všechny přítomné nejprve uvítal rektor UK profesor Václav Hampl. „Hlavním úkolem univerzity je udržovat vysokou kvalitu vzdělávání, výzkumu a jeho aplikace v praxi. Plodná mezinárodní spolupráce je jedním z velmi důležitých nástrojů, jak toho docílit. Program, jehož desetileté výročí právě oslavujeme, je jedním z příkladů, jak překonat propasti mezi světy, i těmi akademickými, které se objevily v době pádu železné opony,“ upozornil rektor.

Děkan Právnické fakulty UK profesor Aleš Gerloch ve svém slavnostním projevu vyzdvihl přínos letní školy pro studenty i vyučující obou škol. „Nezískají jen nové vědomosti o právu obou zemí, ale také o kultuře a dějinách obou států,“ podotkl děkan a připomněl, že součástí letní školy je také návštěva míst, která by neměla být nikdy zapomenuta, tedy Lidic a Terezína.

Hosty pozdravil i americký velvyslanec Norman L. Eisen, který zavzpomínal na svou vlastní právní praxi, díky níž je mu tento mezinárodní vzdělávací program velmi blízký, zároveň vyzdvihl důležitost podobných projektů a vyslovil se pro podporu jejich dalšího rozvoje.

Prezident a děkan South Texas College of Law profesor Donald - J. Guter poděkoval rektorovi UK Václavu Hamplovi a potažmo celé Univerzitě Karlově, že umožnila fungování tohoto mezinárodního vzdělávacího projektu. Rektorovi pak - jako výraz své vděčnosti - předal dárek v podobě skleněných hodin. Děkanovi Právnické fakulty Aleši Gerlochovi a proděkanům Milanu Damohorskému a Janu Kuklíkovi věnoval při příležitosti desetiletého výročí čestné medaile South Texas College of Law.

Děkan Gerloch pak děkanovi Guterovi a proděkance profesorce Catherine G. Burnettové předal pamětní medaile Právnické fakulty. Tento dar dostal později odpoledne na slavností recepci i soudce John G. Roberts, k jehož poctě byla recepce uspořádána.

Za deset let fungování letní školy se jí zúčastnilo na pět stovek studentů. Právě pětistý přihlášený student Kenneth Graham dostal na slavnosti v Karolinu na památku drobné dárky, které mu budou připomínat jeho letošní pobyt na Univerzitě Karlově.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.