Lucie Kettnerová • foto: red. • 26. srpna 2013

Laboratoře na Albertově o prázdninách zaplnili malí přírodovědci. Vědu brali opravdu vážně

Biologie, chemie, geologie a geografie. Všechny tyto předměty měli v rozvrhu malí přírodovědci, kteří se v týdnu od 19. do 23. srpna zúčastnili příměstského tábora pořádaného Přírodovědeckou fakultou UK. Tábor byl určen pro děti ve věku od 7 do 10 let a letos se uskutečnil už jeho druhý ročník.

Když v loňském roce uspořádali na Přírodovědecké fakultě v rámci projektu Přírodovědci příměstské i pobytové tábory pro děti, poptávka několikanásobně převýšila nabídku. Proto se organizátoři rozhodli, že i letos připraví pro děti, které baví přírodní vědy, bohatý program garantovaný odborníky fakulty.

Příměstského tábora, který probíhal zejména na pražském Albertově a v jeho okolí, se zúčastnilo přes osmdesát dětí, které byly rozděleny do čtyř pracovních skupin. Každá skupina měla přiděleného svého vedoucího a zdravotníka, podle rozvrhu se pak u malých badatelů střídali jednotliví „učitelé“ převážně z řad studentů fakulty. Program byl rozdělen do celistvých odborných bloků, takže děti měly některé dny vyhrazeny pro biologii, jindy se věnovaly pouze chemii, geologii či geografii.

„Mně bavila nejvíc chemie,“ hlásil sedmiletý Tadeáš, kterého zaujaly chemické kouzelnické pokusy, hrátky s ohněm i příprava jednoduchých sloučenin. „To mě bavilo úplně všechno,“ tvrdil o rok starší Tobias. A program byl opravdu pestrý. V rámci biologické sekce děti navštívily Hrdličkovo muzeum, kde si zkusily sestavit kostru lidského těla, v botanické zahradě Na Slupi si vyrobily přírodní barviva a dozvěděly se něco o užitkových rostlinách, a v rámci geografie poznávaly mapové značky a soutěžily o nejlepší vlastnoručně vytvořenou mapu.

Skupinky, které měly na programu geologii, ráno nasedly na příměstský vlak a vyrazily do Radotína, kde se věnovaly sběru a poznávání hornin. Rodiče se pak při vyzvedávání oprávněně divili, proč jsou batůžky najednou tak těžké – malí badatelé je totiž zaplnili „vzácnými“ kameny, co se jich jen vešlo.

I když byly prázdniny a účast na táboře pro děti znamenala brzké vstávání, kázeň a spoustu přemýšlení, většina jich doma hlásila, že to bylo skvělé a příští rok by do toho šly zase.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.