Komplikace léčby leukémie odstraní výzkum Júlie Starkové

U přibližně 20 % dětských pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií dochází k relapsu onemocnění. Co způsobuje, že tito pacienti reagují odlišně na kombinovanou chemoterapii, zatím není jasné. Tým vedený Júlií Starkovou v nejbližší době publikuje data, která naznačují, že jedním z důvodů může být metabolický stav nádorové buňky, který je ovlivňován cytostatikem L-asparagináza používaným v rámci léčebného protokolu. L-asparagináza se dosud užívala především pro léčbu nejčastějšího maligního onemocnění dětí, akutní lymfoblastické leukémie, ale v poslední době se používá také u dospělých pacientů s leukémií.

Júlie Starková je nejen úspěšná vědkyně, ale i školitelka. Její studentka získala Cenu Alberta Schweitzera za rok 2013

Júlie Starková je nejen úspěšná vědkyně, ale i školitelka. Její studentka získala Cenu Alberta Schweitzera za rok 2013
„Při výzkumu účinku L-asparaginázy jsme přišli na to, že ovlivňuje metabolismus buněk, tedy základní procesy buněk, jako je získávání energie a živin,“ uvádí Starková. Dosud nebylo jasné, proč se pacienti liší v citlivosti na toto cytostatikum a také nebyl popsán mechanismus vzniku rezistence. Nové poznatky mohou přispět k objasnění těchto komplikací v terapii. Autorka připravované studie vysvětluje: „Asi čtvrtina pacientů má vyšší citlivost na L-asparaginázu, což je spojeno s přítomností specifické chromozomální změny. Látka je součástí kombinace několik cytostatik, takže je velmi složité odlišit jednotlivé reakce.“

Co způsobuje citlivost leukemických buněk na užívanou L-asparaginázu, zatím nikdo nedokázal popsat, ale tým z laboratoře CLIPu zjistil, že L-asparagináza bude mít vliv na základní bioenergetické mechanismy, jako je glykolýza nebo oxidativní fosforylace.

„Zjistili jsme, že L-asparagináza působí na tyto procesy, což je sice logické, ale nikoho to nenapadlo. Od šedesátých let se myslelo, že leukemické buňky oproti normálním a možná i jiným nádorovým buňkám mají sníženou aktivitu asparagin syntetázy (enzymu syntetizujícího asparagin). Použití při léčbě leukemických pacientů bylo výhodné, protože buňky nebyly schopné si vytvořit aminokyselinu (asparagin) zpětně. Této myšlenky se až dosud všichni drželi, ale v souvislosti s nádorovými buňkami se touto problematikou nikdo po léta detailněji nezabýval,“ uvádí Starková.

Na výzkumu spolupracuje čtyřčlenný tým s Akademií věd ČR a kolegou Dr. Arkaitzem Carracedem ze španělského institutu v Bilbau. „Měření aktivity metabolických drah bude probíhat zčásti ve Španělsku, kde moje studentka bude pobývat na stáži v Technologickém parku Bizkaia,“ uvádí Starková. Několikaletý projekt, který si klade za cíl identifikovat geny související s mechanismem účinku L-asparaginázy v leukemických buňkách a odhalit dráhy, jež se účastní vzniku rezistence, přináší další významné výsledky.

Vedoucí projektu Júlia Starková je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a postgraduálního studia biologie a patologie buňky na 2. lékařské fakultě UK v CLIPu. Jako postdoktorandka působila na amerických univerzitách v Coloradu a Jižní Karolíně.


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.