red. • foto: red. • 22. září 2013

Zemřela Rytířka lékařského stavu Radana Königová. Zádušní mše bude na začátku října

Univerzita Karlova s hlubokým zármutkem oznamuje, že 20. září zemřela profesorka Radana Königová, emeritní přednostka kliniky popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty UK. Profesorka Königová byla za svůj celoživotní přínos k rozvoji oboru oceněna řadou vyznamenání, včetně medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, kterou jí v roce 2004 udělil tehdejší prezident Václav Klaus.

Profesorka Radana Königová zemřela

Profesorka Radana Königová zemřela

Profesorka Radana Königová se narodila 31. července 1930 v Praze. Základní a střední vzdělání získala v Praze a v Československé koleji v Hassobury (v Hertfordshiru) ve Velké Británii.

Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK v roce 1955 ji distribuční komise doporučila na oddělení všeobecné chirurgie v Podbořanech. Po dvou letech nastoupila na krajskou chirurgii v Karlových Varech, kde se v rámci traumatologie účastnila péče o lidi s různými úrazy včetně popálenin. V roce 1962 byla přijata na kliniku plastické chirurgie dnešní 3. lékařské fakulty UK v Praze, kde pracovala pod vedením profesora Františka Buriana. Ten ji vyslal na dlouhodobé pracovní pobyty do Edinburghu a Uppsaly. Po návratu v roce 1969 byla pověřena založením a vedením jednotky intenzivní péče pro těžce popálené v Legerově ulici. V letech 1978–1990 působila jako primářka oddělení pro léčbu popálenin kliniky plastické chirurgie. Pod jejím vedením oddělení vzkvétalo a roku 1990 se stalo nezávislou klinikou.

V čele této kliniky stála do roku 1996. Habilitovala se v roce 1990, po dvou letech byla jmenována profesorkou v oboru plastické chirurgie a popáleninové medicíny.

Publikovala především v zahraničí, a to více než 80 vědeckých prací. Byla členkou mnoha národních a mezinárodních lékařských společností, mj. byla předsedkyní Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP a patřila k zakládajícím členům Tord Skoog Society of Plastic Surgeons.

Významná ocenění:

1985 (Belgie) – Martin Ramelot Prize za dílo Psychological and Social Aspects in Burn Care

1987 (Velká Británie) – J. Laing Memorial Prize Essay za dílo Facial Disfigurement following Burns

1993 (Itálie) – G. Whitaker International Burns Prize

1995 – Stříbrná medaile UK

1995 – Zlatá medaile 3. lékařské fakulty UK

1998 – Pamětní medaile ke 650. výročí UK

2000 – Zlatá medaile UK

2004 – Titul Rytířka lékařského stavu za rok 2003

2004 – Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy (II. stupně)

2005 – Zvláštní uznání za mimořádný přínos pro české zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR

2011 Medaile Josefa Hlávky

2013 Cena J. E. Purkyně

Přečtěte si rozhovor s prof. Radanou Königovou, který redakci univerzitního internetového časopisu iForum poskytla v roce 2004, když byla oceněna titulem Rytířka lékařského stavu.

Přečíst si můžete také rozhovor s prof. Radanou Königovou pro univerzitní časopis Forum (rozhovor začíná na straně 16).

Zádušní mše za profesorku Radana Königovou se bude konat ve středu 2. října od 15.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Křížovnickém náměstí v Praze.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.